Tænkere

Personalismens tænkere er dem, der forskellige steder i verden har givet
hver deres bidrag til udviklingen af et personalistisk menneskesyn. Bidrag,
der selvfølgelig er farvet af den virkelighed, de har stået i, for "personalismen
er ikke et system, men et engagement i en historisk virkelighed, der
kontinuerligt udvikler sig", som en af tænkerne, Mounier, udtrykte det. 

Vi præsenterer foreløbig disse otte - flere vil følge:

Nikolai Berdyaev

Martin Buber

Emmanuel Levinas

Gabriel Marcel

Jacques Maritain

Emmanuel Mounier

Max Scheler

Rowan Williams

Karol Wojtyla

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk