Praktikere

En skelnen mellem personalismens tænkere og praktikere bliver nemt
kunstig - for typisk for praktikerne er, at de også er tænkere!
Alligevel har vi valgt at opretholde denne skelnen. Karakteristisk for dem,
vi har anbragt under "praktikere", er, at de har ladet deres tænkning udfolde
sig i konkrete handlinger.

Foreløbig er det disse tre - flere vil følge:

Vaclav Havel

Martin Luther King

Desmond Tutu

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk