Det forhastede samfund

  |  Af  Jonas Norgaard Mortensen

I sin nye bog leverer den en tyske sociolog Hartmut Rosa en skarp kritik af af det, han kalder accelerationssamfundet. Bogen hedder Verdensforbindelser i accelerationens tidsalder (på tysk Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung).

Det er Hartmut Rosas kongstanke, at fremmedgørelsen er taget til i det senmoderne samfund, og at der ud over en fremmedgørelse, der beror på vores porøse og erfaringsløse forhold til tingsverdenen, kan tales om en række andre former for fremmedgørelse. Når vi færdes på udskiftelige ikke-steder og arbejder eller gæster steder, hvor vi ikke føler os hjemme, fremmedgøres vores forhold til rummet. Når vi føler os fremmedbestemte og gør en masse ting på jobbet, i det sociale og private liv, vi egentlig ikke har lyst til at gøre, såsom at deltage i endnu en evalueringsrunde eller at tænde for fjernsynet, bare fordi vi ikke orker andet en sen onsdag aften, fremmedgøres vi over for vore egne handlinger. Vore moralske landkort og navigationskriterier korrumperes. Fremmedgørelse over for tiden drejer sig om, at livet speedes op og fragmenteres. Vi bliver rige på forsvindende oplevelser, men fattige på genuine erfaringer. Vi tilpasser os accelerations- og fleksiblitetsfordringerne og forvandles til situative og punktuelle selver.

Endelig taler Rosa om en kobling mellem en social fremmedgørelse og en selvfremmedgørelse.

Læs mere på Information.dk: Fremmedgørelse og erfaringstab i det forhastede samfund

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk