Et godt arbejdsliv - for hvem?

28.10.2012  |  Af  Tony Bech

Bølgerne fra finanskrisen skvulper stadig rundt. Vinden har måske nok lagt sig, men vi ser stadig dønninger påvirke det danske arbejdsmarked. I disse dage bliver der særligt lagt spalteplads til diskussionen om, hvordan eller hvorvidt personer, der potentielt ryger ud af dagpengesystemet, skal hjælpes eller ej. Absolut en relevant diskussion, og alligevel vil jeg gerne sætte en parallel dagsorden.

Hvad er det for et arbejdsmarked, vi ønsker os? Hvilke værdier skal være bærende for vores arbejdsmarked, og hvilke relationer fletter sig ind i vores arbejdsliv?

Der er mange goder på det danske arbejdsmarked. Afhængig af, om du er privat eller offentligt ansat, varierer fordelene - lige fra rabat på Fitness-regningen til betalt avis, telefon eller firmabil.

Der er også en anden type goder på arbejdsmarkedet. Vi kunne kalde dem relationsgoder: omsorgsdage, barns 1. og 2. sygedag, plejeorlov, barselsorlov, fædreorlov m.fl. Denne type goder tilfalder fortrinsvis offentligt ansatte, og det er her, at mit indspark til debatten om det danske arbejdsmarked tager sit afsæt.

Bundlinje med plads til mennesker
På det private arbejdsmarked har man, naturligt nok, et særligt blik for bundlinjen. Der er fokus på effektiv ressourceudnyttelse - både af materielle ressourcer og menneskelige ressourcer. Igennem mange år har det offentlige ladet sig inspirere af ledelsesværktøjer, effektiviseringer, processer og tanker fra det private; en tendens, der er blevet kaldt New Public Management (NPM).

Nu er det tid til at starte en New Private Management bølge, der går den anden vej. Fra det offentlige til det private. En relationsbølge med løfte om et positivt udslag på bundlinjen.

Skal vi effektivisere os ud af krisen, arbejde mere, være mere effektive? - ja, det kommer vi nok ikke uden om. Men vi skal også noget andet - vi skal huske det hele menneske.  

Relationsbalance og bundlinje
Min tese er ganske enkel. Når ens arbejdsplads aktivt anerkender, at du har væsentlige relationer, der rækker ud over dine kollegaer og din chef. Og når din arbejdsplads gør det muligt for dig, at sikre en sund balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv. Så resulterer det i et større økonomisk overskud for den pågældende virksomhed. Hvorfor? Fordi du bliver en mere effektiv og engageret medarbejder, når du oplever arbejdsgiverens blik for hele din person  - det vil sige også dine børn og din partner.

Midt i en krisetid, hvor mange desværre står uden for arbejdsmarkedet, vil jeg give en hyldest til de arbejdspladser, hvor relationsgoderne eksisterer. Når vi bygger op efter finanskrisen, skal vi spejde efter de steder, hvor der er sunde værdier at bygge på.

Forhåbentlig vil en ny bølge skylle ind over det danske arbejdsmarked de kommende år. En investeringsbølge i det hele menneske, hvor bundlinjen spaltes i profit og personaletrivsel, og hvor overskuddet følges ad.

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk