Demokrati og den åbne samtale

04.11.2012  |  Af  Bjarke Friis

Velkommen til et nyt nummer af Cura Mag, der denne gang handler om demokrati. Måske tænker du, at demokrati er overflødigt at diskutere i vores del af verden.

Finde det nye nummer her

 

Lederen af Bjarke Friis

Velkommen til et nyt nummer af Cura Mag, der denne gang handler om demokrati. Måske tænker du, at demokrati er overflødigt at diskutere i vores del af verden. I international sammenligning er vi ganske godt stillet i Danmark, men alligevel mener vi, at emnet er relevant netop nu. Demokrati er ikke blot institutionelt, men demokrati er en proces i en stadig kamp. Ud fra den erkendelse ønsker vi med dette nummer af Cura Mag at aktualisere demokrati og tage temperaturen på den åbne samtale i Danmark og Europa.

 

Samfundsborger Jan Nilsson indleder med at problematisere den politiske debat. Med inspiration fra Hal Kock rejses en vigtig kritik af den politiske samtale, der kan virke uærlig, fastlåst i en uskrevet kontrakt eller forbeholdt politikere. Men fordi politik er for vigtigt til at overlade til politikere opfordres til politisk engagement fra så mange forskellige samfundssektorer som muligt. Videre rejser Jan Nilsson en kritik af den stigende magt til bureaukrater i Danmark og det øvrige Europa. Under dække af kompleksitet gøres den politiske samtale fraværende eller elitær, hvilket er yderst problematisk. Svaret på demokratiets udfordringer må i stedet for være åbne den politiske debatkultur og genskabe dens troværdighed.

 

I anden artikel puster politisk leder af Liberal Alliance Anders Samuelsen nyt liv i debatten om politiske samtale. Ud fra egne oplevelser i Europa Parlamentet og Folketinget giver partilederen sit bud på at forklare den manglende politiske samtale. Et historisk rids af de danske partiers udvikling siden 1980'erne peger på manglende politiske forskelle som en årsag til fraværet af debat. Det er ændret i dag, og med sociale mediers nye betydning for den politiske kommunikation slutter Anders Samuelsen artiklen med at se optimistisk på fremtiden for den politiske samtale.

 

Den følgende artikel går (i forlængelse af første artikel) et spadestik dybere i kritikken af, at politik er blevet elitært og ikke længere folkeligt. Journalist og tidligere medlem af Etisk Råd Klavs Birkholm begrunder nutidens ekspertkult med samfundets kompleksitet. Fra den historiske udvikling af pressen tegnes en linje til nutidens mange folketingsmedlemmer med lange videregående uddannelser, hvor borgerne bliver interessenter, der af politikere betragtes som forbrugere. Demokrati er i stedet for at komme ud på den politiske torveplads, hvor der må være værdidebat og kamp om værdipolitik.

 

Afslutningsvis bringes en anmeldelse af Jonas Norgaard Mortensens bog: ”Det fælles bedste. Introduktion til personalismen.” Adjunkt Bent Bjerring-Nielsen anmelder bogen, der udkommer d. 16. november på Forlaget Boedal. Udover bogudgivelsen kan der nu findes en uddybbende beskrivelse af det personalistiske menneskesyn på personalisme.dk, hvor en række bloggere løbende aktualiserer det relationelle menneskesyn.

 

God læselyst.

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk