Danskernes Kulturvaner 2012

07.11.2012  |  Af  Filip Hove Kristensen

Undersøgelsen belyser befolkningens kulturvaner, medieforbrug og fritidsaktiviteter. Undersøgelsen er finansieret af Kulturministeriet.

Undersøgelsen Danskernes kulturvaner 2012 er den syvende i rækken af de traditionsrige undersøgelser af danskernes kulturvaner, der har været gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998 og 2004. 

I undersøgelsen har deltaget cirka 4800 voksne og cirka 1500 børn og unge i alderen 7-14 år. Som noget nyt i 2012-undersøgelsen indgår der også en selvstændig dataindsamling og analyse af kulturvanerne blandt voksne nydanskere. 

I undersøgelsen har man samlet kulturområderne under tre hovedoverskrifter: 

1) Kunst & Kultur (musik, teater/scenekunst, film, museer/kulturarv, biblioteker, bøger)

2) Fritid (sport/motion, andre fritidsaktiviteter, computerspil/digitale spil)

3) Medier (tv, radio, aviser, blade, internet). 


Udpluk fra sammenfatningen

Danskernes engagement i frivilligt arbejde er steget markant siden 2004. Andelen i 2012 er 53% mod 39% i 2004. Det er først og fremmest på idrætsområdet, at mange arbejder frivilligt (13%). Herefter følger det sociale område, fritid og hobby samt andet (alle tre kategorier 11%).

Der ses en stabilitet eller nedgang på områderne film, attraktioner, TV, aviser og blade og biblioteker.

Gruppen af nydanskere bruger oftere biblioteket og arbejder frivilligt i større omfang end befolkningen som helhed. Nydanskere benytter i mindre omfang kunst- og kulturtilbud som teater, museer og koncerter.

Se mere på hjemmeside for undersøgelsen

Bogen om Danskernes kulturvaner 2012 (PDF)

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk