Signe og den individuelle idiot

13.11.2012  |  Af  Jonas Norgaard Mortensen

Læs om en spejder - en af hverdagens engagerede helte i det frivillige arbejde. Og om alle de stakkels idioter, der er sig selv nok.

"Watch out for the scouts". Advarslen kommer fra Signe Bjørn Jensen til foredragsarrangementet TEDxCopenhagen. Signe er FDF-leder og en af mange passionerede mennesker, som på skift går på TED-scenen for at fortælle om deres idéer, værdier og engagerede liv.

TED er en international, idébetonet organisation, som arrangerer foredragsevents rundt om i verden. Deres slogan er "Ideas worth spreading". På eventsne fortæller foredragsholderne kort om deres emne og det hele bliver filmet og lagt på internettet.

TED er over årene blevet et gratis overflødighedshorn af idéer præsenteret af alt fra Bill Gates over Bill Clinton til hverdagens helte fyldt med idéer og engagement - som for eksempel FDF-lederen Signe.

Fantastiske voksne i fremtiden
På TED-arrangementet i København fortæller Signe om, hvorfor hun er engageret som frivillig FDF-leder. Hvorfor hun som 40 millioner andre spejdere verden rundt finder det dybt meningsfyldt at være spejder. Hvorfor det giver hendes liv fylde, at være engageret i frivillige fællesskaber og tage ansvar. Og hvorfor hun hver onsdag bruger to timer på at være spejderleder for en gruppe unge spejdere.

"De skal være de mest fantastiske voksne i fremtiden," fortæller Signe om hendes 'FDF-børn' - som hun kalder dem: "Jeg ønsker, at de får selvværd, bliver stolte af dem selv, at de tager vare på hinanden, bruger deres ekstra energi på dem, som har brug for hjælp og kommer til at værdsætte og være taknemmelig for den verden, vi lever vi."

Signe slår fast, at hun ser sit engagement som en værdifuld investering i den verden og det samfund, hun er en del af.

Frivilligt engagement
Danskernes engagement i frivilligt arbejde er steget markant i de seneste år. I følge undersøgelsen Danskernes Kulturvaner 2012 er 53 % af danskerne engageret i frivilligt arbejde, mod 39 % i 2004.

Det er først og fremmest på idrætsområdet, at mange arbejder frivilligt (13%). Herefter følger det sociale område, fritid og hobby.

Danskerne har en stolt tradition for fællesskab, foreningsliv og frivillighed. Det ligger ligesom i vores nationale DNA, at samfundet er vores fælles ansvar og at vi bedst opnår det fælles bedste, hvis vi ikke bare overlader det til staten, markedet eller andre systemer at tage vare på vores land. Men at vi som FDF-leder Signe engagerer os og tager ansvar for dyrebare relationer og vores medmenneskers værdighed.

Folkeoplysningen og foreningstraditionen har aktiveret os til et frivilligt engagement i vores samfund - i andelsbevægelsen, beboerforeninger, sportsklubben, partiforeninger, væresteder, kirkelige foreninger, folkeoplysningsforbund, faglige laug, fagforeninger, spejderliv og så videre.

Danmark har med andre ord tradition for medborgerskab. Tanken om, at vi opnår det fælles bedste, hvis vi engagerer os i livets og samfundets vigtige forhold og ikke bare overlader det til andre.

Alt andet ville simpelthen bare være idioti. For samfundet og politik er alt for vigtigt til at overlade til politikerne.

Den individuelle idiot
I det antikke Grækenland blev ordet "idiot" brugt om selvtilstrækkelige, individuelle borgere. Individer, der var så selvtilstrækkelige, egennyttige eller uengagerede, at de ikke tog del i det fælles livs anliggender, som det for eksempel udspillede sig i medborgerskabet, relationerne og den demokratiske samtale på torvet. Torvet var stedet, hvor byens borgere løftede sig fra at være isolerede, udannede individer til at blive engagerede, dannede og fællesskabsorienterede demokrater.

Ordet "idiot" på græsk kan derfor betyde "den, der ikke kommer til torvet" og betegner en selvtilstrækkelig, individuel borger. En, der ikke deltager i politik og offentlige anliggender. En, der ikke kan se ud over sig selv. En, der ikke ser sig i relation til sine medborgere og engagerer sig. Det er en idiot.

FDF-Signe personificerer med al hendes vidunderlige foreningsliv det modsatte - den danske tradition for engagement, fællesskabstænkning og samfundssind. Og hun eksemplificerer, hvordan vi kan sikre det fælles bedste.

Signe er ikke en idiot. Hun er en helt. Se selv her.

Se FDF-leder Signe Bjørn Jensens foredrag på TEDxCopenhagen her 

Læs mere om Danskernes Kulturvaner her

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk