”Good fences make good neugbours”

15.12.2012  |  Af  Jens Christian Kirk

I min absolutte yndlings tv-serie – The West Wing (bare se den!) er der et afsnit, hvor præsidentens modkandidat får gode råd af en motivationstaler. Denne taler har udgivet en bog med gode råd til et godt liv, her citerer han blandt andet den amerikanske nationaldigter Robert Frost for udtrykket ”Good fences make good neighbourgs” – gode hegn gør gode naboer. Problemet er bare, som det også kommer frem i afsnittet, at Frosts digt er en lang polemik mod dette udsagn, hvorfor det taget ud af konteksten lægger Frost den dimentralt modsatte holdning i munden af, hvad han forsøgte at udtrykke.

Udover at minde os alle sammen om, at læse udsagn i deres kontekst, åbner afsnittet også op for at man rent faktisk får læst Frost’s digt ”Mending Wall”,  hvorfra udtrykket er taget.

Det er et eminent digt, som tager udgangspunkt i den dag om året, hvor Jeg-personen og naboen skal inspicere og reparere det hegn, som markerer grænsen imellem deres grunde.

Det indledes med en meget interessant konstatering. Nemlig at der må være noget som ikke elsker mure, for det virker til at de altid kræver reparation for at forblive intakte. Der er altid huller, der skal laves. Hvad det præcis er, der nedbryder dem, ved hverken jeg-personen eller vi. Måske er det magiske væsener eller en urkraft.

 Så hvorfor er det egentligt vi bygger dem? Til det svarer naboen – at gode hegn gør gode naboer. Imod dette indvender jeg-personen for sig selv, at de ret beset ikke har brug for dette hegn, og konstaterer:

” Before I built a wall I'd ask to know 
What I was walling in or walling out, 
And to whom I was like to give offence.”

Og I digtets situation murer de kun sig selv inde og hinanden ude.

Digtet afsluttes ganske uforløst, nemlig med at nabo gentager sætningen han har hørt fra sin far: ”gode hegn gør gode naboer”.

Frosts pointe er naturligvis, at godt naboskab og mure intet har med hinanden at gøre. Mure bør i hans optik have et formål. For ellers ender det med at det eneste vi sætter skel mellem er os selv og de andre. En positiv vinklet pointe kunne være:

Godt naboskab gør gode naboer.

 

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk