Fra krig til fred: En europæisk beretning

13.12.2012  |  Af  Filip Hove Kristensen

Nobelforedrag af Den europæiske union, repræsenteret af Herman Van Rompuy og José Manuel Durão Barroso (Oslo, 10. december, 2012)

(På norsk) 

Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyheter, Statsoverhoder og regjeringssjefer, Medlemmer av Den norske nobelkomiteen, Eksellenser, Mine damer og herrer,

Det er med ydmykhet og takknemlighet at vi står her sammen for å motta denne prisen på vegne av Den europeiske union. I en tid med usikkerhet, er denne dagen en påminnelse for folk rundt om i Europa og i verden om hva som er Unionens grunnleggende formål: Å fremme brorskapet mellom de europeiske nasjoner, i dag og i fremtiden.

Det er det som er vår jobb i dag.
Det har vært jobben til generasjoner før oss.
Og det vil være jobben til generasjoner etter oss.
Her i Oslo vil jeg gi en hyllest til alle de europeerne som drømte om et kontinent forsonet med seg selv, og alle de som hver eneste dag gjør denne drømmen til virkelighet.
Denne prisen tilhører dem.

Find hele talen her

 

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk