Rød konservatisme

19.02.2013  |  Af  Jonas Norgaard Mortensen

Kapitalismen ødelægger alle former for holdbarhed, den gør en utilfreds med det, man har, indfører stress og konkurrencekrav og underminerer de varige relationer, som betyder mest. Phillip Blonds kritik af kapitalisme er hård. Og så er han endda konservativ.

”De sidste 30 års økonomiske liberalisering har gjort folk fattigere. Både økonomisk, socialt, kulturelt og åndeligt.”

"Kapitalismen er ødelæggende for alle former for holdbarhed. Den stimulerer en konstant lyst til 'noget andet'.  ... Kapitalismen gør én utilfreds med det, man har. Den forstyrrer fornemmelse for reel behov og lyst. Den indfører stress og konkurrencekrav i éns liv. Så på den måde forvrænger den alle relationer mellem mennesker."

En af vore tids største og stærkeste kritikere af neoliberal kapitalisme kommer fra en uventet lejr. Phillip Blond er nemlig en ”rød konservativ” tænker, og han mener, at samfundet er truet af det frie markeds uhæmmede kapitalisme. Den engelske filosof og samfundsdebattør har udfoldet tankerne i bogen ”Red Tory” og tænketanken ”ResPublica”.

Selv om Blond er konservativ tænker gør han fundamentalt op med neo-liberalisme og kapitalisme, som han mener er løbet fuldstændigt løbsk i det moderne globale liv.

”Det frie marked ødelægger traditioner, familieliv, samfund og kulturer,” sagde Blond i et interview tilbage i 2011 i DRs tv-program ”Den 11. time”. De indledende citater er fra samme interview.

 

Neoliberalismens armod
Neoliberalisten opstod i 1960erne som en ideologi, der mener, at staten har spillet fallit og markedet er løsningen på stort set alle samfundets udfordringer. Det bygger på Adam Smiths værker og den såkaldte laissez-faire kapitalisme. En tænkning som mener, at markedet frit, uhindret og ureguleret skal være dominerende og er den bedste måde at skabe velstand og den mest effektive måde at distribuere samfundsressourcer på. 

Men ifølge Blond har den neoliberale kapitalisme og nutidens ukritiske ideologiske krav om fri markedsøkonomi øget uligheden i hele verdenen og bare skaffet meget bedre kår for en meget lille gruppe mennesker og en lille gruppe ekstremt rige selskaber på bekostning af næsten alt og alle andre.

 

Kapitalismen underminerer relationer
Hvis kapitalismen skal øge profitten, skal der sælges mere og mennesker, som er utilfredse og har lavt selvværd, køber mere. Alt som er holdbart - relationelt og materielt - er ikke i kapitalismens interesse. Ifølge Blond ligger der derfor en uhyggelig tendens til, at forbrugerisme, reklamer og kapitalismen underminerer det, som er livsvigtigt for menneskers trivsel: varige relationer og bæredygtige forvaltning af naturen.

Disse tanker redegjorde Blond for i interviewet i DRs tv-program ”Den 11. time":

”Undersøgelser har vist, at vi bliver mest lykkelige af varige relationer mellem mennesker. Det er varige, kærlige relationer til andre, der skaber lykke.

Ved besøg i u-landene bliver man chokeret over, hvor glade folk er. Hvorfor? Fordi de har varige menneskelige relationer.

Vores økonomiske og sociale system underminerer tværtimod varige relationer mellem mennesker. Undersøgelser viser, at det bedste man kan gøre for at sprede glæde, er at forbyde reklamer. Reklamer gør folk utilfredse med deres liv, deres karriere, deres hustru, deres mand, deres børn, deres hjem. Det underminerer al fornemmelse af selvværd.

Vestens samfund er præget af reklame og glamour og jagt på ligegyldige kendisser. Men det er ikke tilfældigt. Tværtimod. Det er noget fundamentalt i vores økonomiske system. At gøre mennesker, der egentligt intet har præsteret, til kendisser underminerer vores egen følelse af selvværd.

Kapitalismen er ødelæggende for alle former for holdbarhed. Den stimulerer en konstant lyst til 'noget andet'.  ... Kapitalismen gør én utilfreds med det, man har. Den forstyrrer fornemmelse for reel behov og lyst. Den indfører stress og konkurrencekrav i éns liv. Så på den måde forvrænger den alle relationer mellem mennesker og i stedet for at ønske sig samarbejde og gensidigt hensyn, kaster man sig ud i en aggressiv konkurrence om ressourcer, der burde være tilgængelige for alle."

Se hele interviewet med Phillip Blond: klik her

Læs mere på hjemmesiden for Blonds tænketank ResPublica: klik her 

Kultursociolog Jean Fischer har skrevet en kronik til personalisme.dk, hvor han præsenterer rød konservativisme og Blond: klik her 

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk