Personalisme i psykologi

22.02.2013  |  Af  Jonas Norgaard Mortensen

Personalismens principper kan være interessante nok, men er den personalistiske tænkning noget, der kan sættes i spil i den virkelige verden? Ja! For eksempel indenfor psykologien.

"Relationspsykologien er en tilgang til at møde, forstå og skabe forandring hos mennesket, som tager udgangspunkt i en grundlæggende sandhed: Relationen er grundstenen i al udvikling. Derfor har relationspsykologien meget til fælles med personalismen, og kan forstås som et eksempel på udfoldelsen af det relationelle menneskesyn i praksis."

Sådan skriver psykolog Else Marie Bech i de helt nye afsnit om personalisme i praksis. Else arbejder som psykolog ved Institut for Relationspsykologi.

Under menupunktet "Praksis" på personalisme.dk er samlet en række eksempler på, hvordan et personalistisk menneskesyn kan påvirke løsninger inden for en række faglige og politiske områder. Der udvides løbende med nye områder.  

Læs om personalisme i psykologien: klik her

Læs også Else Marie Bechs længere artikel om relationspsykologi: klik her 

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk