Community: Måske det vigtigste ord i verden

04.11.2013  |  

Karen Lumholt har fundet et ord i New York, som vi mangler i foreningsdanmark: Community.

Jeg er lige kommet hjem fra New York og blev slået af, hvordan ordet community over there optræder meget - og i helt andre sammenhænge end i Danmark.

I New York er forældrekredsen ved en skole et community. Den kreds af mennesker, der passer på en park (ja sådan er det, civile borgere påtager sig ansvaret for de små parker), kaldes et community. Det lokale neighbourhood er et community. Man opfordres til at passe på det (skilte på gaden siger ”Saml dit affald, pas på vores community”). Men ordet bruges også i bredere sammenhænge: ”This community…. ”, betyder, når det bruges i generelle sammenhænge, det amerikanske samfund som sådan, eller rettere den kultur, som udgør det.

Slår man ordet Community op i den engelsk-danske ordbog, betyder det en blanding af samfund, fællesskab, samfundsgruppe, menighed, social gruppe og socialt netværk, fx dem vi kender på Facebook og andre sociale medier. 

I Danmark mangler vi dette særlige ord. Men vi har flere ord, der dækker en flig af det.

Samfund, fællesskab, gruppe, forening

Lad os tage ordet samfund. Samfundet er (hvis man spørger danskerne) stort set synonymt med det fællesskab, som vi betaler penge til. Vi betaler skat. De penge går til at opretholde fællesskaber på forskellige niveauer. Det samfundsmæssige fællesskab er ikke noget, jeg som person behøver at forholde mig til. Hvis jeg først har betalt min skat. 

Vi har også i Danmark ordet fællesskab. Fællesskab er noget vi kan føle med nogen – ofte nogen, der ligner os selv.

Ordet samfundsgruppe eller social gruppe har vi også – og det er enten nogen, der ligner os selv, eller nogen, der ikke ligner os selv.

Så har vi ordet forening. Danskerne elsker at organisere sig i foreninger, ved vi. Ordet er nok det tætteste vi kommer på ordet community, som jeg så det brugt i New York. Blot er der hos os tale om et aftalebaseret fællesskab med regler. Og en forening er lyst- og interessebaseret. Den er ikke dikteret af nogle fælles, samfundsmæssige behov.

Ingen af ordene dækker præcis hvad community står for, slog det mig, da jeg kom hjem fra New York.

Community er en tilstand

Men - community er måske det vigtigste ord i verden. Uden fællesskab/samfund, kan vi ikke overleve. Uden et community at spejle os i, giver dagens gerning ikke mening. 

Mange danskere tror fejlagtigt, at det samfundsmæssige fællesskab kan udliciteres til ”systemet”. Kommunerne, staten og regionerne. Alt det, som er betalt for offentlige penge. Men et community er en tilstand. Vi bliver deprimerede og modløse, trætte og ligegyldige for hinanden, hvis ikke vi er en del af og føler et ansvar for et fællesskab. Hvis ikke vi selv er en vigtig brik i et fællesskab – stort eller lille.

Selv har jeg kastet min kærlighed på landsbyen som fællesskab. Jeg er fascineret af hvordan de frivillige – det civile samfund – tager over i alle de små samfund, hvor demografien og visse kommuners dårlige økonomi dikterer, at bussen, posthuset, købmanden og til sidst skolen må sløjfes. Det civile samfund kæmper for sit community. Og i og med at de gør det, skaber de en mening – for sig selv og for de andre. Hurra for dem. Det er nok endnu ret udansk at drive en cafe, en biograf, en turistinformation, en rundvisning i hestevogn, en cykelfærge, alene ved hjælp af frivillige kræfter. De fleste af os i Danmark mener at det offentlige med den skat vi betaler, må klare den slags. Og det kan man vel også forvente. Det gør de bare ikke på landet – længere. De tager selv ansvar. For de elsker deres community. Deres fællesskab. Deres samfund. Det sociale liv, som giver dem mening. 

Landsbyen findes overalt

Landsbyernes fællesskab er undervurderet. Det sjove er, at en landsby også kan opstå midt i en storby. Midt på Vesterbro. Og den kan findes i en virksomhed, med et stærkt fællesskab og en stærk kultur. Det betyder ikke system. Det betyder ikke stat. Det betyder ikke ”det offentlige”. Men netop et fællesskab, som vi tager ansvar for. 

For mig er ordet community måske det vigtigste ord i verden. Det definerer menneskets dybeste behov – at være en del af noget. Ikke at være alene. At betyde noget for nogen. 

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk