Social dumping er usolidarisk

08.11.2013  |  Af  Mathias Schwartz Kirkegaard

Altså kun begrebet i sig selv. Begrebet er negativt, men det dækker over noget, der faktisk kan ses som positivt, hvis man åbner øjnene. Mathias Schwartz Kirkegaard blogger om muligheden for at søge lykken i et rigere land.

Begrebet "social dumping" er usolidarisk. Er det tværtimod ikke ret solidarisk at give arbejdsløse den mulighed, at de kan søge lykken i et rigere land? Nogle af magthaverne i dette land har glemt, at de engang gik op i international solidaritet. Nu er de kun interesserede i protektionisme: Bekæmpe at fattige søger lykken i Danmark.

Socialister vil sige til deres forsvar, at de ikke vil forhindre, at man søger lykken i Danmark. De vil blot sikre, at det sker på danske overskomstmæssige vilkår. Derved forhindrer de, at lønnen presses ned. Men hånden på hjertet: Jobsøgere med manglende sproglige kompetencer, uddannelsespapirer på et besværligt sprog og udfordringer med at forstå arbejdsmarkedets kultur, har primært prisen at konkurrere på, når de skal have foden indenfor på det danske arbejdsmarked.

Derudover presser importen af arbejdskraft automatisk prisen ned, uanset hvilken overenskomst de har. Sådan fungerer et markeds udbud og efterspørgsel. Også markedet for arbejdskraft. Hvis man vil undgå, at de presser lønninger ned, så skal man reelt fratage dem muligheden for at søge lykken i Danmark. 

Dem og os: Vi selv må gerne

Det handler om det, psykologer kalder ind- og ud-grupper. Hvis knægten går i 7.A i skolen, så er han fjender med 7.B, alene fordi 7.B ikke er 7.A. Ud-gruppen er ikke lige så god som ind-gruppen. I denne sag er alle der bor uden for Danmark ud-gruppen. Derfor er deres forsøg på at søge lykken "social dumping". Når danskere, der tilhører ind-gruppen, presser lønnen ned ved at søge job i Norge, så falder der ingen kritik. 

Når det kommer til stykket, så er Miroslaw fra Slovenien et menneske af kød og blod, med præcis samme ret til frihed og til at søge lykken som dig selv. Men for dem der bruger begrebet “social dumping”, er Miroslaw mindre værd end os. Han er tingsliggjort i udnævnelsen til “social dumper”. Han er ligefrem en skurk, når han forsøger at søge lykken i Danmark.

Personalister lovfæster frihed

Dannelsen af disse kunstige socialt konstruerede fjendebilleder er en ulempe ved at mennesker er relationelle. Vi har som mennesker svært ved at lade være med at danne dem. Men friheden er en objektiv ret. Ikke kun et subjektivt gode. Derfor er personalismens sigte, at lovgivningen og staters forfatninger skal sikre alle menneskers ret til frihed til at søge lykken - på tværs af vores konstruerede ind- og ud-grupper. Det er dét, som reglerne om arbejdsmarkedets fri bevægelighed gør. Og det er dét, som socialister med deres protektionisme forsøger at bekæmpe.

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk