Gæsteblog: 29 minutter på et ledermøde

19.11.2013  |  Af  Brian Jørgensen

Mennesket mellem deltagelse og fremmedgørelse. Brian Jørgensen beretter om, hvordan de på ungdomsuddannelsens ledermøde opdagede, at personalismen sætter ord på, hvad de arbejder for.

Gæsteblog af: Brian Jørgensen, Afdelingsleder, Ungdomscenter Knudmosen

For nogle uger siden sad jeg til et ledermøde og snakkede om, hvad vores hovedmål var med at drive ungdomsuddannelse. Lovgivningen har selvfølgelig givet os rammer, mål og midler. Vi er en ungdomsuddannelse – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - der skal udvikle og ruste 16 til 25 årige mest muligt. De unge, der får bevillget en STU har så store udfordringer, at de ikke kan være i et ordinært uddannelsesforløb. Fokus er både på det personlige, sociale og faglige.

De unge er ved os i tre år … Hvad er det vi vil?

Vores elever har desværre i hele deres skoletid følt sig fremmedgjorte. De har ikke følt sig som en fuldgyldig del af skolen, fritiden – ja, som en del af samfundet. De har stået mellem deltagelse og fremmedgørelse.

De skal forstå, de er en del af et fællesskab. Et fællesskab, der kun eksisterer og kun findes i sådan en konstellation fordi de er der. Hvis du som menneske oplever at være fremmedgjort, og det at være sammen med andre mennesker er en iboende lyst, så sætter det et tydelig krav til os som ungdomsuddannelse.

Vi skal lære de unge at vælge til, vælge muligheder og vælge livet. Vigtigt, at de lærer at slutte sig til noget. Men vi som ledere, medarbejderne, forældrene - og ikke mindst skolesystemet generelt – må aldrig have et endegyldigt svar på, hvad den unge skal lave og hvordan livet skal leves.

Hvad er det så vi vil?

Min medleder rejste sig og gik ud i kopirummet. Lidt efter kom hun tilbage og lagde en artikel foran mig.

… om personalisme, professionalisme og det at arbejde seriøst med mennesker.

Stort smil herfra. Jeg måtte fortælle, at jeg havde fået en bog af en tidligere kollega: Det fælles bedste – Introduktion til personalismen, skrevet af Jonas Norgaard Mortensen. 

En bog, der tør skrive, at mennesket står mellem deltagelse og fremmedgørelse, at mennesket kun ’eksisterer’ fordi det er i en relation til et andet menneske, at viden om mennesket og samfundet ikke er endegydigt og at vi alle er ’næstekærligt’-forpligtet.

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk