Lad os genvinde den politiske samtale i 2014

06.01.2014  |  Af  Bjarke Friis

Tre bekymrende tendenser fra det forgangne år og et ønske for det nye: At vi genfinder den politiske samtale. Bjarke Friis er bestyrelsesformand for den netværksbasede tænketank Cura, der står bag Personalisme.dk.

Af Bjarke Friis, bestyrelsesformand for Cura.

Jeg har et ønske for det nye år. Et ønske om, at vi på ny må finde sammen i politisk samtale. At vi må kunne samle os om samtalen – på trods af forskellige synspunkter. Politisk skal forstås i bred forstand: Det, der er fælles for os som samfund – de retningslinier og normer, der har indflydelse på vores hverdag.

Der er tre tendenser, der bekymrer mig. At genfinde den politiske samtale i oprigtig dialog vil afhjælpe disse tre tendenser.

Politik betragtes som underholdning

For det første ser jeg en tendens til, at politik betragtes som underholdning. Torsdag aften er der ”Bag borgen”, fredag aften er der X-faktor, og lørdag aften en gammel dansk film på DR1..., men alt sammen er samme kategori: Underholdning. Når politik bliver et show optræder politikerne som skuespillere, der markerer synspunkter. Positionerne er fastlagt på forhånd, og man oplever aldrig, at politikere bliver klogere undervejs eller bøjer sig for et argument, der er bedre end deres eget. Senest er det set i forbindelse med Statsministerens nytårstale, hvor kommentarerne fra de forskellige politikere er helt forudsigeligt efter partimæssigt tilhørsforhold.

Politikere, der optræder med fastlåste synspunkter, står i kontrast til en oprigtig dialog, hvor man vover at bringe ens egne argumenter i spil. Præmissen er, at man bøjer sig for de bedste argumenter, også selv om det bedste argument måtte komme fra modparten. Argumenterne afvejes mod hinanden, og man vover at flytte sig i forhold til startpositionen. Jeg håber, at opleve dette i den politiske samtale i 2014.

Proces frem for indhold?

For det andet er der en tendens til at tale om den politiske proces frem for det politiske indhold. Eksempelvis ved efterårets finanslovsforhandlinger, hvor Enhedslisten stod tilbage med en lang næse efter lange forhandlinger med Regeringen. De politiske kommentatorere fører gerne an i denne tedens, der er sygelig for den politiske samtale. Efter finanslovsforliget var der megen tale om forligspartner og forhandlingsforløbet i stedet for at koncentrere kommentarerne om det politiske indhold i finanslovsforliget. De mange meningsmålinger om hvilket parti 1000 tilfældige danskere ville stemme på hvis der var valg i dag, fyrer godt op under denne tendens. Det bliver derfor alt for stor fokus på om politisk fremgang eller tilbagegang i stedet for at bruge krudtet på en reél politisk samtale, er afdækker samfundsrelevante problemer, for derefter at finde frem til den løsning, der er til det fælles bedste.

Respekt for politikere

For det tredje oplever jeg en tendens til afstandtagen fra politikere som helhed. Det betragter jeg som et udtryk for politikerlede, hvor politiskere betragtes som en særlig type. Der italesættes et os-og-dem forhold mellem ”os almindelige mennesker” versus ”de virkelighedsfjerne politiskere”. Vi har de polikikere vi fortjener, og jeg har den største respekt for politikere, der tager ansvar for vores fælles problemstillinger. Medierne dyrker gerne historier, der fremmer politikerlede, hvis der tilfældigvis skulle være et mindre sammenfald mellem ens politiske idéer og egne personlige ønsker. Eller hvis de politiske lønninger stiger en anelse, rydder det gerne forsiden på tabloidpressen. Det er dræbende for den politiske samtale, hvis politikere opfattes som en særlig type mennesker. Jeg håber, at vi sammen kan modvirke denne tendens.

Alle tre tendenser påvirker den politiske samtale negativt. Vi har netop taget hul på et nyt år, hvor jeg ønsker, at vi må finde sammen på tværs af holdninger i et fællesskab, hvor der er fælles enighed om, at lade det bedste argument veje tungest. At genskabe en ægte politisk samtale er eneste forudsætning for, at det nye år kan blive føre til det fælles bedste.

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk