Kronik: Der er brug for at genrejse folkeligheden

04.04.2014  |  

Mangler den ikke-akademiske fornuft i dansk politik? Karen Lumholt har bidraget til debatten med en kronik i ugeavisen Kommunen.

Karen Lumholt, bestyrelsesmedlem i den netværksbaserede tænketank Cura, der står bag Personalisme.dk, har en kronik i ugeavisen Kommunen. I den retter hun en kritik af systemet:

"Gennem mit arbejde med at facilitere borger- og medarbejderinddragelse er det blevet klart for mig, at relationer, fællesskab og oplevelse af mening er det, der afgør, om mennesker er med – om de tager del. Mening og fællesskab er en grundlæggende drivkraft hos både frivillige og ansatte. Bliver du vist tillid, tager du ansvar. Får du et ansvar med udfordringer, du kan klare, vokser du.

Vores moderne samfund er kendetegnet ved centralisering og topstyring. Det er på mange måder fornuftigt, hvis man alene kigger på tallene. Men kigger man på det, der giver mennesker arbejdsglæde og livsglæde, er det et problem."

Karen Lumholt ser en ulempe i, at mange politikere ligner hinanden og har de samme typer universitetsuddannelser. Hun ser derfor en nøglerolle for journalistikken, når folkeligheden og den ikke-akademiske fornuft skal respekteres:

"Folkelighed er ikke fadøl og fodbold på fladskærm, men betyder dét, der på nudansk hedder mangfoldighed og diversitet. At vi mødes på tværs, lærer og derved bliver klogere. Det er ikke for folkets skyld, at folkeligheden skal genrejses. Det er for magthavernes skyld. De skal træffe bedre beslutninger på et oplyst grundlag. De skal vide, hvad der rører sig - i respekt for andres arbejde og viden. De skal modsiges."

Læs hele kronikken på Kommunens hjemmeside: kommunen.dk/Kronik/?id=126

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk