Fokus på børnefamiliers vilkår

02.05.2014  |  Af  Mathias Schwartz Kirkegaard

Karen Lumholt deltager på vegne af Cura, den netværksbaserede tænketank der står bag Personalisme.dk, i et dobbeltinterview i Kristeligt Dagblad med Martin Ågerup, direktør i Cepos.

For tiden sætter tænketanken Cura og Personalisme.dk fokus på børnefamiliers vilkår. I den forbindelse deltog Karen Lumholt, direktør for Cura, i et dobbeltinterview i Kristeligt Dagblad med Martin Ågerup, direktør i den borgerligt-liberale tænketank Cepos.

"Det vigtigste for både børn og voksnes velfærd er nære relationer, men den dagsorden er fuldstændig forsvundet", argumenterer Karen Lumholt. I interviewet går hun i rette med tendenserne: at børn bliver små realiseringsprojekter i sig selv og at arbejdsmarkedet fungerer således, at mange bliver forældre i en sen alder.

"I Danmark plejer vi at rose os af, at vi er et socialt liberalt samfund, som har taget det bedste fra to ismer: friheden fra liberalismen og ligheden fra socialismen. Men der er områder, hvor vi har taget det værste af de to ismer: egoismen og grådigheden fra liberalismen og kontrollen og styringen fra socialismen. De unge børnefamilier gør det, vi har opdraget dem til: De har investeret i en uddannelse, og nu insisterer de på at give sig selv til en karriere", konkluderer Karen Lumholt i interviewet.

Læs hvordan Karen Lumholt når frem til det - samt Martin Agerups argumenter i Kristeligt Dagblads artikel "Skal samfundet gøre mere for at lette pressede børnefamilier?".

Et aktuelt tema

I den forgange uge har Karen Lumholt også bidraget på Personalisme.dk med "De forkælede børnefamilier: Forkælede eller stakkels?", der er en grundigere artikel om de problematikker, vores arbejdsmarked byder unge familier. Karen Lumholts indlæg er en del af en større debat, der også kører i debatspalterne hos landets aviser.

Vi har også bragt en gæsteblog fra Helle Rosdahl Lund, Direktør, Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv. Hun peger i gæstebloggen "Balance mellem arbejde og familie" blandt andet på, at der skal kulturændringer til ude på den enkelte arbejdspladser, hvor der gives plads til, at kolleger med små børn går tidligere hjem - også selvom der er travlt.

Også i tiden fremover, vil Personalisme.dk sætter fokus på børns vigtige relationer under opvæksten. Følg derfor med her på siden - og på Personalisme.dk's Facebookside.

 

 

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk