Når de gode handler ondt

10.11.2011  |  Af  Leif E. Kristensen

En af mine venner er tv-tekster, og han har ind imellem den tvivlsomme fornøjelse at skulle tekste amerikanske B-film. Han fortæller, at der de seneste år er sket en tydelig ændring i disse films moral. Hvor det tidligere var sådan, at the good guys adskilte sig fra the bad guys ved at bruge hæderlige og ærefulde metoder, så er det anderledes nu: Ofte er der ikke forskel på ”de godes” og ”de ondes” metoder, og ind imellem er det også svært at se, at ”de gode” skulle have mere retfærdige mål.

Mon ikke filmindustrien også her afspejler virkelighedens verden: Der synes at være sket et skred i synet på f.eks. brugen af tortur. Forskere peger på, at det er en følge af 9/11 og den såkaldte krig mod terror. Der er blevet mindre respekt for forbuddet mod tortur, og der bliver sat spørgsmålstegn ved, om forbuddet i det hele taget altid skal gælde.

Dette skred er ikke kun sket blandt politikere, militærfolk og beslutningstagere, men hos os alle sammen. Når vi hører om brug af tortur, er vi blevet lidt mere hårdhudede – og når meldingen så kommer om, at Libyens Gadaffi er blevet likvideret, trækker vi på skuldrene og tænker: ”Nå ja, var han ikke selv ude om det?” Han var jo the bad guy (som Vesten ganske vist støttede indtil for nylig), og oprørerne the good guys. Eller hvad?

Hvad blev der af princippet om menneskets lige værdighed, og kravet på en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og upartisk domstol?

Jeg var en af dem, der øjnede lys forude, da Barack Obama efter få dage som USA’s præsident forbød den såkaldte ‘waterboarding’-forhørsteknik, som hans forgænger havde indført. Nu kan jeg så læse, at USA under Obama har likvideret mindst 5.742 terrormistænkte, en del af dem ved hjælp af ubemandede droner. Jo, nogle af dem har utvivlsomt menneskeliv på samvittigheden, andre er netop mistænkte – og så er der de tragiske fejltagelser, hvor det er gået ud over helt uskyldige civile.

Jeg synes, det er tankevækkende – og skræmmende – at der ikke lyder voldsomme protester mod disse metoder. Henrettelse uden rettergang er vi åbenbart ved at acceptere, i hvert fald hvis det går ud over ”de onde”?

Krigen mod terror gør det ældgamle spørgsmål relevant som aldrig før: Hvordan bekæmper vi det onde, uden at vi selv bliver onde?

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk