Den grådige islænding og den dovne græker

24.11.2011  |  Af  Leif E. Kristensen

Den islandske forfatter Már Guðmundsson beskæftiger sig med spørgsmålet, hvem der er skyld i finanskrisen. Er det nogle enkelte personer eller nationer - eller er det selve 'systemet', det er galt med?

Han advarer mod at udpege særlige nationale eller individuelle svagheder som årsag til finanskrisen. For det er os alle sammen, os der indgår i det system, der har skabt krisen, mener han. Og når vi udnævner særlige nationale karaktertræk som årsagen til, at det gik galt, spiller vi med på ’systemets’ overlevelsesplan. Stik mod vores egne interesser.

"Vi snakker om ’den grådige islænding’ og ’den dovne græker’. Og imens vi peger fingre ad hinanden og finder på alle mulige individuelle kulturelle forklaringer, kan systemet arbejde i fred og ro på at redde sig selv," siger Einar Már Guðmundsson.

Han peger på, der i finanskrisens start blev udnævnt enkeltpersoner, der blev tillagt særligt slette karaktertræk, herunder ikke mindst finansmanden Bernard Maddof: "Og han erklærede sig jo skyldig på alle punkter, han var alene om forbrydelsen, og det passede alle rigtig godt. Alternativt havde det jo stået klart, at det var hele finanssystemet, den var gal med."

Så langt Guðmundsson. Med sine udtalelser rammer han midt ned i en personalistisk overvejelse af, om kapitalismen har udviklet sig til et totalitært system, der har til mål at opretholde sig selv - og devaluerer menneskets værdi, så at sige afpersonaliserer samfundet?

Læs interviewet i Dagbladet Information:
Vi er alle grådige islændinge og dovne grækere

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk