Tredje oplag på gaden

04.10.2014  |  Af  Jonas Norgaard Mortensen

Forlægger Leif E. Kristensen fra Boedal & Vindelsti er meget overrasket over, at der nu skal trykkes et tredje oplag af "Det fælles bedste".

"Interessen for bogen har været overvældende. Da jeg i sin tid sagde ja til at gå ind i projektet, var jeg meget i tvivl om, hvordan en sådan bog ville blive modtaget. Ville emnet være for specielt, og ville bogen placere sig mellem for mange stole? Men det er lykkedes Jonas Norgaard Mortensen at give en fin indføring i personalismen, samtidig med at han viser, at den er yderst relevant i dag. Bogen rammer en bred målgruppe med en aktualitet og en dybde, som har inspireret folk til at kæmpe for relationerne, for engagementet og for livets værdighed."

I kølvandet på succesen med bogen Det fælles bedste. Introduktion til personalismen har tænketanken Cura besluttet at støtte udgivelsen af en antologi, hvor en række teoretikere og praktikere inden for forskellige videns- og virkefelter reflekterer over, hvordan personalismens grundbegreber om mennesket som relationelt, engageret og værdigt kan udfoldes inden for forskellige områder i praksis.

Antologien udkommer den 30. januar og redigeres af Jonas Norgaard Mortensen og Karen Lumholt. http://www.boedal.dk/product.asp?product=110

Det fælles bedste kan køber her.

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk