Velbesøgt reception i Vartov

10.02.2015  |  Af  Diana Bang-Udesen

Næsten 100 mennesker deltog i receptionen for antologien 'Det personlige samfund', torsdag den 29. januar 2015 i Vartov.

Receptionen var en blanding af kunst, samtalesalon og korte foredrag af antologiforfatterne Emilia Van Hauen, Henrik Schelde Andersen, Øystein Leonardsen og Jan Nilsson.

Spændende oplæg

Emilia Van Hauen fortalte om balancen mellem den relationelle og den produktive kapital - og hvordan denne skal styrkes i fremtidens samfund og virksomheder. Hun knyttede den relationelle kapital sammen med det traditionelt kvindelige og den produktive kapital sammen med det traditionelt maskuline og forklarede, hvordan begge positioner er nødvendige og komplementerer hinanden. I lang tid har arbejdsmarkedet udelukkende være lagt an på hierarki og systemer og på at styrke den produktive kapital. Det er i længden nedbrydende, hvis den relationelle kapital udtyndes.

Øystein Leonardsen fortalte om begrebet Fælled. Hvis vi som samfund skal udvikle nye fællesskaber, er det vigtigt at der er steder at samles. Fælledskaber, hvor mødet kan foregå. De stedbundne fællesskaber vil også i fremtiden være afgørende, mente han. 

Henrik Schelde Andersen brugte sit korte oplæg på at pointere, hvor vigtigt sproget er, når vi fx taler om ledelse. Det sprog, vi i mange år har brugt i virksomheder og politik, har været et instrumentelt sprog, som reducerer mennesker: output, effekt, implementering… Hvis vi starter i sproget med at gøre mennesker til mennesker, er vi nået et stykke. Henrik Schelde har i antologien skrevet et oplæg til en personailstisk ledelsestænkning. 

Som den sidste af forfatterne fortalte Jan Nilsson om den uafsluttede samtale i Dostojevskij’s værker. Dostojevskij viser gennem sine dialoger, hvordan et menneske aldrig kan beskrives alene gennem et begreb. Et menneske er aldrig bare en type, en slags, men sig selv i sin egen personlige uafsluttethed.

Kunst og samtale

Kunstneren Karsten Auerbach, der har stået for den helt unikke forsideillustration til bogen “Det personlige samfund”, fortalte om den rejse, det har været, at udtrykke menneskets relationelle natur, engagement og personlige værdighed i én samlende illustration.

 

Til sidst stod Andreas Lloyd fra Samtalesaloner.dk for en samtalesalon, hvor receptionens deltagere mødte hinanden i grupper på fire om de dybt rørende spørgsmål: Fortæl om en oplevelse, hvor du var en del af et fællesskab? Hvornår har du oplevet at blive behandlet med værdighed? Hvor tæt på skal det være for at du føler engagement?

 

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk