Landdistriktspolitisk Netværk

12.03.2015  |  Af  Jonas Norgaard Mortensen

Udkantstema: "Landdistriktspolitisk Netværk" på Facebook er startet med "Familiepolitisk Netværk" som forbillede. Gruppen er for alle med interesse i landdistrikternes udvikling.

Familiepolitik og muligheden for at slå sig ned i Danmarks yderkanter og få et godt liv på landet er på mange måder en del af den samme kamp. Hvis vi skal skabe mere rum for de nære fællesskaber, kræver det at vi gør op med rotteræset, det evige forbrugs-ræs og siger NEJ til at bytte vores vigtigste år for penge og ting, høje boligudgifter og et stresset liv, som vi siden vil fortryde at vi udsatte os selv og vore børn for.

"Landdistriktspolitisk Netværk" på Facebook er startet med "Familiepolitisk Netværk" som forbillede. Gruppen er for alle med interesse i landdistrikternes udvikling. Formålet er at dele artikler, viden, erfaringer, gode eksempler, forslag og argumenter.

Hvad skal den gøre godt for?

Gruppen er startet af Kirsten Sydendal, som netop har modtaget prisen som årets ildsjæl i Region Sjælland, kåret af Ministeriet fior By, Bolig og Landdistrikter, og Karen Lumholt, der er direktør for tænketanken Cura, se www.cura.dk. Karen har i mange år arbejdet professionelt med landdistrikter.

 - Jeg ser primært et behov for at man som medlem hele tiden bliver mindet om, at "vi er ikke alene". Der er mange andre rundt i landet der gør en indsats for attraktive landdistrikter. Her kan vi knytte forbindelse og udveksle inspiration med nogle af de andre ildsjæle og professionelle, hæve barren og humøret, siger Karen Lumholt.

 - For mig hænger kampen for muligheder for det gode liv på landet sammen med kampen for familiens fællesskab, også den udvidede familie, naboskaber og andre frie fællesskaber. Kampen for at vinde fællesskaberne tilbage og generobre vores livsverden fra konkurrencestatens systemverden må føres på flere fronter, siger Karen Lumholt.

Mobilisering og videndeling, politikudvikling og netværkssskabelse er mulig på nettet.

Gruppen står ikke i modsætning til nogen af dem, der allerede arbejder hårdt på dette område - tværtimod vil den gerne støtte alle dem, der allerede er aktive ved at skabe et interaktivt og smidigt, uformelt forum for alle gode kræfter, som ønsker genbefolkning og revitalisering af landdistrikter - landsbyer, øer og småbyer.

 - Vi er forskellige, men kan gøre brug af hinandens ideer, viden og netværk.

 800.000 danskere bor i det såkaldte Udkantsdanmark. De fleste har valgt det fordi, de synes områderne har noget at byde på. Befolkningen på landet har ifølge undersøgelser en større tilfredshed med tilværelsen end i byerne - trods nedskæringer på den offentlige service. Lad os udbrede budskabet om det gode liv på landet - og stille krav til politikerne om at livsmulighederne på landet ikke forringes yderligere.

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk