Myten om hvorfor vi arbejder

08.06.2012  |  Af  Leif E. Kristensen

"Indkomst betyder kun noget indtil det punkt, hvor de basale behov for husly, føde og beklædning er opfyldt. Da disse behov heldigvis er opfyldt for stort set alle beskæftigede i Danmark, er det helt andre parametre, danskerne agerer ud fra."

Cand. scient. soc. Brian Esbensen skriver om den liberale myte, at penge motiverer os til at yde en større indsats, en myte, som de europæiske velfærdsstaters succes for længst har modbevist.

"Allerede ved vores uddannelsesvalg falder de liberale antagelser om den direkte sammenhæng mellem penge og motivation til jorden med et brag. Burde det store flertal drevet af rationelle og økonomimaksimerende motiver ikke søge mod professioner, hvor de kan forvente den største indtægt? Altså, meget forsimplet, burde vi ikke alle stile mod at blive børshajer, chefer og direktører?

Jo, det burde vi, men det gør vi som bekendt ikke. Faktisk er det ikke usædvanligt, at flertallet af en årgang søger mod uddannelser – lærer, pædagog, sygeplejerske, politibetjent, socialrådgiver osv. – hvor en af de få ting, man kan love dem på forhånd, er, at lønnen bliver væsentligt lavere sammenlignet med andre erhverv."

Læs hele artiklen: Myten om hvorfor vi arbejder har sejret - men den er stadig forkert

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk