Tutu: Blair og Bush bør stilles for retten

02.09.2012  |  Af  Filip Hove Kristensen

Tony Blair og George W. Bush bør konfronteres med dommerne ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) som følge af deres rolle i og ansvar for Irak-krigen. Det mener den sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu.

Tutu, en af de mest fremtrædende i kampen mod apartheid i Sydafrika, skriver i et indlæg i den britiske avis The Observer, at Irak-krigen har skabt ustabilitet og splittet verden i højere grad end nogen anden væbnet konflikt i historien.

Den tidligere britiske premierminister og USA's tidligere præsident løj om Iraks masseødelæggelsesvåben, og både Blair og Bush er dobbeltmoralske, skriver Tutu.

Læs hele artiklen: Tutu: Blair og Bush bør stilles for retten

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk