One size fits one

27.09.2012  |  Af  Mathias Schwartz Kirkegaard

En blog om feriepengesagen, overenskomster i Brøndby og den manglende tillid til samtale og fornuft

For tiden kører der en stor sag i fodboldverden, hvor en dom har afgjort, at fodboldklubber skal betale nogle feriepenge og/eller pension til spillere. Sagen afslører, at der er en mangel på tillid til at arbejdsgiver og arbejdstager kan sidde ved et bord og blive enige om noget fornuftigt. Lad mig kort opridse sagens aspekter i punktform:

- Klubberne har overenskomst med Spillerforeningen der indeholder detaljerede regler angående pension og feriepenge.

- Nogle spillere vil hellere have pengene udbetalt med det samme. Det kan være spillere der snart stopper, og derfor har brug for kontanter under deres uddannelse – eller det kan være udlandske spillere, der ikke gider at bøvle med en dansk pensionsordning.

- De laver en aftale der passer dem bedre (hvor de bytter pension med almindelig løn), men som er i strid med overenskomsten.

- Klubberne er dømt til at betale pension og feriepenge efter overenskomstens regler (uanset at de allerede har betalt beløbene i form af ekstra løn)

Jeg har flere pointer, som jeg gerne vil slå fast: For det første SKAL en overenskomst overholdes. Det er af hensyn til andre ansatte, som ellers kan presses til at indgå aftaler, som de ikke har lyst til.

 

Når en fattig spiller pensioneres

For ansatte (spillere) i lavere divisioner, der kun lige akkurat kan få økonomien til at løbe rundt, betyder det måske meget, at de allerede som unge spilllere kommer i gang med en pensionsopsparing. Der er meget at indhente, hvis en spillere (fodbold-)pensioneres som 35-årig, og først derefter skal i gang med en uddannelse – og så måske først begynder at spare pension op som 40-årig.

Hvis disse spillere får mulighed for at spille professionelt fodbold til en lav løn, så kan de måske lokkes til at skrive under, hvor de får deres 10 % pension udbetalt som regulær løn. Det kan derved hurtigt blive praksis, at man i de lavere divisioner ikke sparer pension op.

 

One size fits one

Men hvad hvis man som spiller tjener en halv million om året? Så vil man måske hellere selv disponere over beløbet – så man kan ”nøjes” med at inbetale 5-8 %? Hvad hvis man er udenlandsk spiller, og derfor hellere selv vil vælge hvor mange penge man indbetaler til kapitalpensionen i hjemlandet? Eller vil have fast ejendom som pensionsopsparing?

 

Den fleksible overenskomst

Kunne man forestille sig, at man i stedet lavede en fleksibel overenskomst? Lad mig kaste et forslag op i luften. Så lytter jeg gerne til kommentarer.

Formålet er at sikre, at fodboldspillere der kun har et lavt rådighedsbeløb – alligevel får sparet pension op:

For spillere der tjener under 30.000 om måneden:
10 % pension
10 % feriepenge

For spillere der tjener over 30.000 om måneden eller er udenlandske statsborgere:20 % ekstra fordeles efter spillerens præferencer mellem pension, feriepenge og sign-off-fee (penge der udbetales når kontrakten udløber)

 

Samtale og sund fornuft

Klubberne vil gerne tiltrække de bedste spillere. Derfor er de interesserede i generelt gode vilkår. Uden gode vilkår, så kan de kun rekruttere de spiller der var for dårlige til de andre klubber.

Spillerne ved bedre end så mange andre, hvornår og hvordan de skal bruge penge i forhold til deres karriereplaner. Nogle spillere uddanner sig mens de spiller deltidsbold, og kan derfor træde direkte ud i en fuldtidsstilling, når deres aktive karriere slutter. Andre spillere skal i gang med HF, en videregående uddannelse og/eller andet.

Derfor vil det være i alles interesse, hvis branchen giver mulighed for, at klubber og spillere – som de voksne og fornuftige mennesker de er – kan aftale deres vilkår uden standardløsninger trækkes ned over dem. Samtidig er det dog nødvendigt, at der er minimumsvilkår, således at spillere i lavtlønsjob får opsparret til deres pension.

Nu er det gode spørgsmål: Er alle andre brancher så forskellige fra fodboldbranchen? Kan de andre ikke også have glæde fleksible overenskomster?

 

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk