KD: Personalismen er overset i DK

10.01.2013  |  Af  Thorsten Asbjørn Lauritsen i Kristeligt Dagblad

"Farvel til nutidens individuelle strømning, hvor enhver er sin egen lykkes smed. Farvel til en overdreven og ødelæggende materialisme og forbrugerisme. Farvel til en stats- og offentlighedstænkning, hvor passive borgere mest af alt er optaget af, hvad de kan få, frem for hvad de kan bidrage med. Der findes et alternativ. Det er personalismen."

Sådan indleder dagbladet Kristeligt Dagblad deres helsides temaartikel om personalismen. Artiklen blev bragt torsdag den 10. januar og interviewer blandt andre filosofferne Peter Kemp og Jacob Dahl Rendorff.

Her bringes udvalgte afsnit fra temaartiklen. Med abonnement og login kan artiklen læses i sin fulde længde på Kristeligt Dagblads hjemmeside.

"Emmanuel Mounier var en af mine første inspirationer. Det var foreningen af det spirituelle og det kulturelle, af det kristelige og politiske, som vakte min interesse," siger Peter Kemp, professor i pædagogisk filosofi og leder af Center for Etik og Ret i København. Filosoffen Peter Kemp skrev allerede tilbage i 1960 et essay om en af personalismens væsentligste bidragyder, Emmanuel Mounier, og i 1973 udfoldede Peter Kemp personalismens engagementsbegreb som led i sin doktordisputats om engagementets teori.

I artiklen i Kristeligt Dagblad forholder begge filosoffer sig til mulige årsager til, at personalismen frem til nu har været en overset tænkning i Danmark. Filosoffen Jacob Dahl Rendorff hæfter sig blandt andet ved det faktum, at personalismen i sit udgangspunkt vender sig mod at blive et samlet dogmatisk system, som forklaring på den manglende udbredelse.

"Eksistentialismen har haft stærkere overlevelsesvilkår, fordi den er sammenfattet i store værker af blandt andre Jean Paul Sartre. Personalisterne, blandt andre Mounier, ville ikke lave en samlet dogmatik, da det dermed risikerede at blive et system, der ville låse for personers frie udfoldelse," siger Jacob Dahl Rendtorff.

De to filosoffer Jacob Dahl Rendtorff og Peter Kemp er i artiklen enige om, at "personalismen i dag udgør et væsentligt alternativ til det konkurrencevanvid, der hersker i nutidens samfund, hvor dagsordenen hedder øget vækst, og mennesket bliver reduceret til et produktionsapparat," som Kristeligt Dagblad formulerer det.

"Vi glemmer som samfund blikket på den hele person. Alt bliver et spørgsmål om måling og produktivitet. Spørgsmålet om, hvordan vi kan berige hinanden og udvikle hele personer, er et særdeles vigtigt indspark i en tid, hvor optimering og effektivisering styrer samfundsudviklingen inden for stort set alle områder," fremhæver Kemp i artiklen.

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk