Praksis

Personalismens principper kan være interessante nok – men er den personalistiske tænkning noget, der kan sættes i spil i den virkelige verden?

Under dette menupunkt er samlet en række eksempler på, hvordan et personalistisk menneskesyn kunne påvirke løsninger inden for en række faglige og politiske områder. Disse beskrivelser skal ikke forstås som færdige svar eller pakkeløsninger – for livet lader sig ikke så let indfange i eviggyldige kasser og kategorier. De er snarere vinduer til en tankegang, der lader vores forestillingsevne løbe fri, eller eksempler på hvordan vores samfund også kunne indrettes.

Det har vi forsøgt at belyse i to antologier: Det personlige samfund – personalisme i praksis, og Det relationelle menneske – personalisme i perspektiv. Begge antologier er udkommet i 2015.