Civilsamfundet

Kendetegnende for personalismen er et stærkt fokus på mellemledet mellem staten og det private, nemlig civilsamfundet eller det frivillige arbejde. Stort set alle personalismens principper kommer i spil her: Her er fokus på relationen, på det engagerede menneske, på menneskets værdighed og på det hele menneske, og her er opgør med systemtænkning.

Et af de bedste og nyeste bud på, hvordan det frivillige arbejde i højere grad kan inddrages i den danske samfundmodel, finder vi i socialdirektør Knud Aarups bog: “Frivillighedens velfærdssamfund”.

Link:
Frivilligraadet

Avisartikler:
Samfundet er større end staten
Den sunde balance mellem ansvar og pligt
Venstrefløjen skal satse på det frivillige potentiale