Relationel kunst

Kunst er fælleseje, fællesskab og fælles livsfortolkning. Kunst gør tanker synlige. Men det kræver, at kunst ikke kun er navnet på en elitær underholdningskanal eller noget eksklusivt interiør, men lige så meget skal forstås som en vifte af menneskelige sprog- og erkendelsesformer, der ligger ud over de dominerende rationelt-verbale og matematisk-logiske sprog. Kunsten kan relationelt engagere sig i sin samtid – og melde sig ind i fællesskabet igen.

Der er altid mere at sige … Menneskesynet hos Dostojevskij som inspiration for personalismen

Selv når vi tror, at alt er sagt, er der stadig mere at sige, end der nogensinde er blevet sagt eller kan siges. Accepten af vores erkendelses begrænsninger er det, som sætter den anden fri til at være og blive mere, end jeg har formodet eller kunnet begribe. For at værne om den andens frihed må jeg acceptere min erkendelses begrænsninger, samtalens og personens uafsluttethed.