Det fælles bedste

Det fælles bedste – Introduktion til personalismen
Jonas Norgaard Mortensen, 2012
Forlaget Boesdal med støtte fra Tænketanken Cura.
Køb bogen her

Jeg har siddet med bogen i ledige stunder de seneste dage. Det har været en fornøjelse. Bogen er meget velskrevet og væsentlig. Jeg håber, at den får stor udbredelse. Det fortjener den.

Peter Øhrstrøm, professor, dr.scient. Tidligere medlem af Det Etiske Råd

”Hvor vi dog trænger til det menneskesyn, der gennemsyrer personalismen og bogen ”Det fælles bedste”. Det er et helhedssyn på mennesket, det er respekt for værdier og sociale relationer, og det er troen på, at vi i et fællesskab kan ændre verden og vores egen tilværelse. Bogen støver en gammel teori af og viser dens enorme relevans i vores aktuelle tid og verden. Det gør den ved at inddrage helt ny viden om sociale relationer ud fra undersøgelser og teorier på det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Derfor vil den være værdifuld for alle, der arbejder inden for det sociale område.

Per Schultz Jørgensen, professor i socialpsykologi og tidligere formand for Børnerådet

Den traditionelle måde at tænke politik og samfund på er ved at have udspillet sin rolle. Vi har brug for nogle nye pejlemærker for, hvordan vores private og fælles liv kan være, vokse og virke. Det indebærer et opgør med både en sig-selv-nok-individualisme, en forbrug-gør-mig-lykkelig-materialisme og en staten-klarer-tingene-passivisering.

Der er et alternativ: Personalismen er et glemt, men gyldent menneskesyn, der forsøger at indkredse, hvad et menneske er, og tage de sociale og samfundsmæssige konsekvenser af det. Det bygger bl.a. på Martin Buber og Emmanuel Levinas’ tænkning og har været en inspirationskilde for Martin Luther King, Desmond Tutu og andre store skikkelser i den nyere historie. 

Hør uddrag af bogen

Hør Jonas Norgaard Mortensen læse bogens introduktion og første kapitel

Hent introduktion og første kapitel (pdf)

Mennesket er ifølge personalismen relationelt, engageret og værdigt. Personen og relationen mellem personer er udgangspunktet for alt: Mennesket har en iboende værdighed, og den gode relation mellem mennesker er afgørende for det gode, engagerede liv og det gode samfund.

Personalismen er stort set ukendt i Danmark. Derfor forsøger Jonas Norgaard Mortensen på samme tid at introducere personalismen, vise dens idéhistoriske ophav, fortælle om dens tænkere og praktikere – samt vise, at personalismen har et yderst relevant bidrag til debatten om samfundets udvikling i dag.

P1 Eksistens – Interview om Det Fælles Bedste og personalisme

Hør interview med Jonas Norgaard Mortensen i P1 Eksistens fra 31 december 2012

Bogen “Det fælles bedste”er udkommet på forlaget Boedal og er støttet af tænketanken Cura, som også driver denne hjemmeside.

“Bogen: ”Det fælles bedste” anviser retningen for en ny politisk kultur, hvor vi alle tillægges et såvel socialt som politisk samfundsansvar, for at vi kan bidrage til samfundets fornyelse.”

“Det har været en berigelse og en fornøjelse at læse denne bog!”

”En yderst velskrevet introduktion til personalismen. En livsfilosofisk og politisk strømning med stor inspiration til måden vi bygger og leder fællesskaber og samfund på. “

Personalisme har udfordret og udfoldet mit syn på liv, eksistens og samfund. En livsfilosofisk prisme der radikalt fuldfarver værdighed, relationer og engagement. Eller et kompas til at forstå, forklare og formidle afgørende livsområder som dannelse, omsorg, ledelse og velfærd.

Jonas Norgaard Mortensen, forfatter, foredragsholder og ledelseskonsulent