Det fælles bedste

Det fælles bedste – Introduktion til personalismen
Jonas Norgaard Mortensen, 2012
Forlaget Boesdal med støtte fra Tænketanken Cura.
Køb bogen her

Jeg bliver helt rystet og samtidig bevæget over, at personalismen, hvis eksistens jeg ikke har kendt før nu, synes at være den røde tråd, der går igennem alt, hvad jeg brænder for og har brændt for, så længe jeg kan huske.

Karen Lumholt, Journalist

Bogen støver en gammel teori af og viser dens enorme relevans i vores aktuelle tid og verden. Det gør den ved at inddrage helt ny viden om sociale relationer ud fra undersøgelser og teorier på det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Derfor vil den være værdifuld for alle, der arbejder inden for det sociale område.

Per Schultz Jørgensen, professor i socialpsykologi og tidligere formand for Børnerådet

Den traditionelle måde at tænke politik og samfund på er ved at have udspillet sin rolle. Vi har brug for nogle nye pejlemærker for, hvordan vores private og fælles liv kan være, vokse og virke. Det indebærer et opgør med både en sig-selv-nok-individualisme, en forbrug-gør-mig-lykkelig-materialisme og en staten-klarer-tingene-passivisering.

Der er et alternativ: Personalismen er et glemt, men gyldent menneskesyn, der forsøger at indkredse, hvad et menneske er, og tage de sociale og samfundsmæssige konsekvenser af det. Det bygger bl.a. på Martin Buber og Emmanuel Levinas’ tænkning og har været en inspirationskilde for Martin Luther King, Desmond Tutu og andre store skikkelser i den nyere historie. 

Hør uddrag af bogen

Hør Jonas Norgaard Mortensen læse bogens introduktion og første kapitel

Hent introduktion og første kapitel (pdf)

Mennesket er ifølge personalismen relationelt, engageret og værdigt. Personen og relationen mellem personer er udgangspunktet for alt: Mennesket har en iboende værdighed, og den gode relation mellem mennesker er afgørende for det gode, engagerede liv og det gode samfund.

Personalismen er stort set ukendt i Danmark. Derfor forsøger Jonas Norgaard Mortensen på samme tid at introducere personalismen, vise dens idéhistoriske ophav, fortælle om dens tænkere og praktikere – samt vise, at personalismen har et yderst relevant bidrag til debatten om samfundets udvikling i dag.

Bogen “Det fælles bedste”er udkommet på forlaget Boedal og er støttet af tænketanken Cura, som også driver denne hjemmeside.

Køb bogen som e-bog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Jonas Norgaard Mortensen, Forfatter