Desmond Tutu

Desmond Tutu (født 1931) er sydafrikansk ærkebiskop og menneskerettighedsaktivist, som blev verdenskendt for sin ikke-voldelige modstand mod apartheid.

Desmond Tutu har udviklet en afrikansk variant af personalismen med det afrikanske begreb ubuntu – og sin kamp for retfærdighed, fred og forsoning.

Han er født i Transvaal, Sydafrika, og hans familie flyttede til Johannesburg, da han var tolv år. Han blev først uddannet som lærer ligesom sin far og underviste nogle år, men læste derefter teologi. I 1960 blev han ordineret som præst i den anglikanske kirke, og i 1986 blev han ærkebiskop af Capetown som den første sorte nogensinde. Han er æresdoktor på en række universiteter i USA og Europa og har modtaget mange internationale priser.

Tutu blev i 1984 tildelt Nobels Fredspris for sit arbejde for en fredelig overgang til flertalsstyre i Sydafrika. Efter apartheidstyrets fald kom han til at stå i spidsen for Kommissionen for Sandhed og Forsoning, som blev en stor inspiration for konfliktløsning andre steder i verden. Kommissionen skulle kortlægge de krænkelser af menneskerettighederne, der fandt sted under apartheidstyret, og bringe forsoning mellem befolkningsgrupperne.

Tutu lægger stor vægt på menneskets værdi og værdighed, med den begrundelse at vi er skabt i Guds billede. Derfor måtte han kæmpe mod et apartheidstyre, der fornægtede menneskers ligeværd. Og han er senere gået ind i kampen mod andre former for uretfærdighed og undertrykkelse. Med ikke-voldelige midler, og med fred og forsoning som mål.

Tutu har formuleret en afrikansk version af personalismen ved hjælp af begrebet ubuntu. Det er et gammelt afrikansk begreb, der udtrykker, at mennesker er afhængige af hinanden.

“Jeg har talenter, som du ikke har, og du har talenter, som jeg ikke har. Vi er forskellige, for at vi skal erkende, at vi har brug for hinanden. At være menneske er at være afhængig. Ubuntu taler om gavmildhed, gæstfrihed, medfølelse, omsorg og fællesskab. Man kan have masser af materielle goder, men være uden ubuntu. Dette begreb taler om, hvordan mennesker er vigtigere end ting, end profit, end materielle besiddelser. Ubuntu taler om menneskers indre værdi, en værdi, der ikke er afhængig af ydre ting som status, race, tro, køn eller succes,” forklarer Tutu.

Mere om Desmond Tutu
The Desmond Tutu Peace Centre: www.tutu.org

Lykkeforskning og personalismens værdier

Lykkeforskning og personalismens værdier

Ambitionen bag den voksende interesse for lykkeforskning synes at have træk til fælles med det personalistiske menneskesyn. Også lykkeforskningen tilkender ...
Tillid som styringsredskab er vejen frem

Tillid som styringsredskab er vejen frem

Det er langt mere effektivt at basere sine relationer på tillid end på juridiske dokumenter. Denne erkendelse er en del ...
Engagementets infrastrukturer

Engagementets infrastrukturer

Vi mennesker er engagerede i hinanden og verden omkring os. Mange af os vil gerne deltage i projekter og fællesskaber, ...
Mennesket er mere end en funktion i et samfundsmaskineri

Mennesket er mere end en funktion i et samfundsmaskineri

Konkurrencesamfundet er blevet blindt for de grundlæggende menneskelige og samfundsmæssige behov. Den abstrakte tænkning har taget overhånd på bekostning af ...
Den relationelle og produktive kapital skal være i balance

Den relationelle og produktive kapital skal være i balance

Følelsen af meningsløshed og længslen efter nærvær, autenticitet og essens, som vi oplever i dag og som har ramt den ...
Forord til Det personlige samfund

Forord til Det personlige samfund

Vores ellers så velsmurte og velfungerende samfund er ved at bevæge sig væk fra det, som tjener menneskers egentlige lykke ...
Fra velfærdsstat til middelklassens servicestat

Fra velfærdsstat til middelklassens servicestat

Velfærdssamfundet er i historisk perspektiv en ny samfundsmodel. Derfor er det vigtigt, at vi forholder os til, hvilke forudsætninger den ...
Det betaler sig at investere i demokratiet – også i Sundholmskvarteret

Det betaler sig at investere i demokratiet – også i Sundholmskvarteret

Sundholmskvarteret på Amager var i mange år et utrygt, faldefærdigt område, men en koordineret indsats mellem det kommunale områdeløft og ...
Konfliktmægling som en del af menneskers og fællesskabers udviklingsprocesser

Konfliktmægling som en del af menneskers og fællesskabers udviklingsprocesser

I udviklings- og fredsprocesser kan konfliktmægling noget, som forhandling ikke kan. Mægling kan gå bag om konflikten og berøre følelser ...
Introduktion til personalismen

Introduktion til personalismen

Personalismen er et tankesæt, et menneskesyn, der ikke forsøger at tage det bedste fra forskellige ideologier, men i sig selv ...