Desmond Tutu

Desmond Tutu (født 1931) er sydafrikansk ærkebiskop og menneskerettighedsaktivist, som blev verdenskendt for sin ikke-voldelige modstand mod apartheid.

Desmond Tutu har udviklet en afrikansk variant af personalismen med det afrikanske begreb ubuntu – og sin kamp for retfærdighed, fred og forsoning.

Han er født i Transvaal, Sydafrika, og hans familie flyttede til Johannesburg, da han var tolv år. Han blev først uddannet som lærer ligesom sin far og underviste nogle år, men læste derefter teologi. I 1960 blev han ordineret som præst i den anglikanske kirke, og i 1986 blev han ærkebiskop af Capetown som den første sorte nogensinde. Han er æresdoktor på en række universiteter i USA og Europa og har modtaget mange internationale priser.

Tutu blev i 1984 tildelt Nobels Fredspris for sit arbejde for en fredelig overgang til flertalsstyre i Sydafrika. Efter apartheidstyrets fald kom han til at stå i spidsen for Kommissionen for Sandhed og Forsoning, som blev en stor inspiration for konfliktløsning andre steder i verden. Kommissionen skulle kortlægge de krænkelser af menneskerettighederne, der fandt sted under apartheidstyret, og bringe forsoning mellem befolkningsgrupperne.

Tutu lægger stor vægt på menneskets værdi og værdighed, med den begrundelse at vi er skabt i Guds billede. Derfor måtte han kæmpe mod et apartheidstyre, der fornægtede menneskers ligeværd. Og han er senere gået ind i kampen mod andre former for uretfærdighed og undertrykkelse. Med ikke-voldelige midler, og med fred og forsoning som mål.

Tutu har formuleret en afrikansk version af personalismen ved hjælp af begrebet ubuntu. Det er et gammelt afrikansk begreb, der udtrykker, at mennesker er afhængige af hinanden.

“Jeg har talenter, som du ikke har, og du har talenter, som jeg ikke har. Vi er forskellige, for at vi skal erkende, at vi har brug for hinanden. At være menneske er at være afhængig. Ubuntu taler om gavmildhed, gæstfrihed, medfølelse, omsorg og fællesskab. Man kan have masser af materielle goder, men være uden ubuntu. Dette begreb taler om, hvordan mennesker er vigtigere end ting, end profit, end materielle besiddelser. Ubuntu taler om menneskers indre værdi, en værdi, der ikke er afhængig af ydre ting som status, race, tro, køn eller succes,” forklarer Tutu.

Mere om Desmond Tutu
The Desmond Tutu Peace Centre: www.tutu.org

Levinas´ aktualitet

Levinas´ aktualitet

Josh Taccolini about Levinas Josh Taccolini har studeret fænomenologi og er inspireret af Levinas, som du kan hører mere om ...
Når Narcissus vågner

Når Narcissus vågner

Forsideillustration. Hvordan sætter man personalismen i perspektiv – med ét enkelt billede? Og så til en antologi – et format, ...
Et nutidsbillede af danskernes relationer, engagement og værdighed

Et nutidsbillede af danskernes relationer, engagement og værdighed

Hvordan vurderer danskerne selv deres relationer, engagement og værdighed? To store undersøgelser foretaget af Epinion for tænketanken Cura har taget ...
Frihed til det fælles bedste – med Grundtvig og Hal Koch som guide

Frihed til det fælles bedste – med Grundtvig og Hal Koch som guide

Forholdet mellem individ og fællesskab er en ældgammel problemstilling, som her i begyndelsen af det 21. århundrede har fået ny ...
Opgiv at være perfekt – i afmagten ligger friheden

Opgiv at være perfekt – i afmagten ligger friheden

Mennesket er ikke perfekt og bliver det aldrig. En ny erkendelse af vores uperfekthed er ved at tage form i ...
Psykisk sundhed som relationsevne

Psykisk sundhed som relationsevne

De personer, som ikke formår at leve op til arbejdslivets krav, bliver stemplet som psykisk usunde og „unormale“. De får ...
Design af sociale relationer

Design af sociale relationer

Velfærdsstaten giver handicappede, syge og gamle mulighed for en hidtil uset uafhængighed, men bagsiden er alt for ofte ensomhed og ...
Lykkeforskning og personalismens værdier

Lykkeforskning og personalismens værdier

Ambitionen bag den voksende interesse for lykkeforskning synes at have træk til fælles med det personalistiske menneskesyn. Også lykkeforskningen tilkender ...
Værdig og respektfuld integration

Værdig og respektfuld integration

Når indvandrere og flygtninge kommer til Danmark, er det i personalismens optik medmennesker, som vi har et ansvar for. Det ...
Menneskers livsudfoldelse er udfordret af konkurrencestaten

Menneskers livsudfoldelse er udfordret af konkurrencestaten

Samfundet er i dag præget af et politisk og kulturelt opbrud mellem Konkurrencestatens tomme managementlogik og Menneskesamfundets etiske, sociale og ...