Personer

Personalismens personer er dem, der forskellige steder i verden har givet hver deres bidrag til udviklingen af et personalistisk menneskesyn. Bidrag, der selvfølgelig er farvet af den virkelighed, de har stået i, for “personalismen er ikke et system, men et engagement i en historisk virkelighed, der kontinuerligt udvikler sig”, som en af tænkerne, Mounier, udtrykte det.