Kategorier
Det personlige samfund Engagement og dannelse

Engagementets infrastrukturer

Vi mennesker er engagerede i hinanden og verden omkring os. Mange af os vil gerne deltage i projekter og fællesskaber, der bidrager til samfundsudviklingen. Men det forudsætter ofte en struktur, der giver plads til forskellige grader af handlekraft, alt efter hvad vi har tid, mod og overskud til. Hvor den enkelte føler sig fri til at handle, tænke og arbejde, som man vil inden for fællesskabets rammer. Med faglige sammenskudsgilder, engagementstrapper og mikrohandlinger bliver dette muligt.Fortsæt læsningEngagementets infrastrukturer

Kategorier
Det personlige samfund

Forord til Det personlige samfund

Af Karen Lumholt, direktør for tænketanken Curaog Jonas Norgaard Mortensen, forfatter til bogen „Det fælles bedste” Vores ellers så velsmurte og velfungerende samfund er ved at bevæge sig væk fra det, som tjener menneskers egentlige lykke. De mange, der reagerer med stress og depression, er blot én indikation på dette. Vækst og konkurrence er blevet…Fortsæt læsningForord til Det personlige samfund

Kategorier
Det personlige samfund Lykke og velfærd

Fra velfærdsstat til middelklassens servicestat

Af Mikael R. Lindholm, InnovationInsideog Nick Allentoft, Mediehuset DenOffentlige Velfærdssamfundet er i historisk perspektiv en ny samfundsmodel. Derfor er det vigtigt, at vi forholder os til, hvilke forudsætninger den hviler på og hvilke udfordringer der skal overvindes, hvis den skal bestå. Dagens teknokrati kan ikke løse velfærdssamfundets krise – men vil kun øge tendensen til,…Fortsæt læsningFra velfærdsstat til middelklassens servicestat

Kategorier
Det personlige samfund

Introduktion til personalismen

Af Jonas Norgaard Mortensen, forfatter til bogen „Det fælles bedste” Personalismen er et tankesæt, et menneskesyn, der ikke forsøger at tage det bedste fra forskellige ideologier, men i sig selv er en filosofisk sammenhængende tænkning. Det er ingen facitliste, men i stedet nogle udgangspunkter og retningslinjer, vi kan følge, når vi skal give et bud…Fortsæt læsningIntroduktion til personalismen

Kategorier
Det personlige samfund Lykke og velfærd

Lykkeforskning og personalismens værdier

Af Meik Wiking, direktør for Institut for Lykkeforskning Ambitionen bag den voksende interesse for lykkeforskning synes at have træk til fælles med det personalistiske menneskesyn. Også lykkeforskningen tilkender menneskets værdighed større betydning end vækstrater og økonomiske nøgletal og stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vi bedst indretter vores samfund, så det er i overensstemmelse med menneskets grundlæggende…Fortsæt læsningLykkeforskning og personalismens værdier

Kategorier
Det personlige samfund Lykke og velfærd

Livsfaser er nøglen til fremtiden

Vores generations opgave er ikke at finde på mere nyt, men at være bedre for hinanden og verden. Vores generation har fået alt forærende, og nu skal vi lære at administrere det. Fortsæt læsningLivsfaser er nøglen til fremtiden