Kategorier
Det personlige samfund Lykke og velfærd

Lykkeforskning og personalismens værdier

Ambitionen bag den voksende interesse for lykkeforskning synes at have træk til fælles med det personalistiske menneskesyn. Også lykkeforskningen tilkender menneskets værdighed større betydning end vækstrater og økonomiske nøgletal og stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vi bedst indretter vores samfund, så det er i overensstemmelse med menneskets grundlæggende behov for relationer og engagement.Fortsæt læsningLykkeforskning og personalismens værdier

Kategorier
Det personlige samfund Relationer og ledelse

Tillid som styringsredskab er vejen frem

Det er langt mere effektivt at basere sine relationer på tillid end på juridiske dokumenter. Denne erkendelse er en del af opgøret med styrings- og kontrolparadigmet i det offentlige. At opretholde systemer må aldrig blive et succesparameter i sig selv. Hvis de ikke tjener hverken borgere eller medarbejdere, må de væk. Det er der, vi er kommet til i det offentlige, når vi taler om tillidsbaseret ledelse. Fortsæt læsningTillid som styringsredskab er vejen frem

Kategorier
Det personlige samfund Engagement og dannelse

Engagementets infrastrukturer

Vi mennesker er engagerede i hinanden og verden omkring os. Mange af os vil gerne deltage i projekter og fællesskaber, der bidrager til samfundsudviklingen. Men det forudsætter ofte en struktur, der giver plads til forskellige grader af handlekraft, alt efter hvad vi har tid, mod og overskud til. Hvor den enkelte føler sig fri til at handle, tænke og arbejde, som man vil inden for fællesskabets rammer. Med faglige sammenskudsgilder, engagementstrapper og mikrohandlinger bliver dette muligt.Fortsæt læsningEngagementets infrastrukturer

Kategorier
Det personlige samfund Relationer og ledelse

Den relationelle og produktive kapital skal være i balance

Følelsen af meningsløshed og længslen efter nærvær, autenticitet og essens, som vi oplever i dag og som har ramt den vestlige ende af verden bredt, bringer mindelser om situationen for 100 år siden, hvor en verdenskrig satte en brat stopper for troen på fremskridtets velsignelser. Den vigtigste lære nu er, hvor vigtige relationer er, hvor afgørende det er for den enkelte at have et livsformål, der kan leves ud som en opgave. Det er tid at skabe balance – mellem magt og afmagt, og mellem produktion og reproduktion.Fortsæt læsningDen relationelle og produktive kapital skal være i balance

Kategorier
Det personlige samfund

Forord til Det personlige samfund

Vores ellers så velsmurte og velfungerende samfund er ved at bevæge sig væk fra det, som tjener menneskers egentlige lykke. De mange, der reagerer med stress og depression, er blot én indikation på dette. Vækst og konkurrence er blevet et mål i sig selv, på bekostning af sundhed og trivsel. Upersonlige kontrolsystemer indføres som en…Fortsæt læsningForord til Det personlige samfund

Kategorier
Det personlige samfund Lykke og velfærd

Fra velfærdsstat til middelklassens servicestat

Velfærdssamfundet er i historisk perspektiv en ny samfundsmodel. Derfor er det vigtigt, at vi forholder os til, hvilke forudsætninger den hviler på og hvilke udfordringer der skal overvindes, hvis den skal bestå. Dagens teknokrati kan ikke løse velfærdssamfundets krise – men vil kun øge tendensen til, at velfærdsstaten bliver en servicestat for middelklassen. Der skal en værdibaseret nytænkning til, som personalismen måske kan bidrage til.Fortsæt læsningFra velfærdsstat til middelklassens servicestat

Kategorier
Det personlige samfund Krise og konfliktløsning

Det betaler sig at investere i demokratiet – også i Sundholmskvarteret

Sundholmskvarteret på Amager var i mange år et utrygt, faldefærdigt område, men en koordineret indsats mellem det kommunale områdeløft og boligselskaberne har vist, at det kan lykkes at skabe ejerskab, engagement og fællesskab i udsatte byområder, når respekt og værdighed er i højsædet.Fortsæt læsningDet betaler sig at investere i demokratiet – også i Sundholmskvarteret

Kategorier
Det personlige samfund Krise og konfliktløsning

Konfliktmægling som en del af menneskers og fællesskabers udviklingsprocesser

I udviklings- og fredsprocesser kan konfliktmægling noget, som forhandling ikke kan. Mægling kan gå bag om konflikten og berøre følelser og eksistentielle emner, som kan skabe gensidig forståelse og forsoning. Hvad enten der er tale om en højspændt forældremyndighedssag eller en konflikt mellem etniske grupper. Fortsæt læsningKonfliktmægling som en del af menneskers og fællesskabers udviklingsprocesser

Kategorier
Det personlige samfund

Introduktion til personalismen

Personalismen er et tankesæt, et menneskesyn, der ikke forsøger at tage det bedste fra forskellige ideologier, men i sig selv er en filosofisk sammenhængende tænkning. Det er ingen facitliste, men i stedet nogle udgangspunkter og retningslinjer, vi kan følge, når vi skal give et bud på, hvordan vi skal behandle hinanden, og hvilken rolle staten…Fortsæt læsningIntroduktion til personalismen

Kategorier
Det personlige samfund Krise og konfliktløsning

Med relationen som fundament

Menneskets udvikling, læring og trivsel er fundamentalt afhængig af kvaliteten af dets relationer. Udviklingen fostres gennem et stabilt, positivt og sensitivt relationelt miljø. Hele vores selvforståelse, vores sprog, vores indre dialog og vores tankemønstre er udviklet på basis af relationer. Hvorfor er vores sundhedsfaglighed så ikke indrettet i tråd med vores menneskelige natur og udviklingsmæssige behov? Og hvordan kan vi genskabe det mellemmenneskelige møde, så det funderer sig på bevidstheden om det relationelle fundament?Fortsæt læsningMed relationen som fundament