Det relationelle menneske

Det relationelle menneske – Personalisme i perspektiv
Karen Lumholt og Jonas Norgaard Mortensen (red.), 2015
Forlaget Vindelsti med støtte fra Tænketanken Cura

Alle menneskers liv skabes af relationer til andre. Den moderne velfærdsstat har ikke haft meget øje for dette. Tværtimod er mennesket blevet set som individ frem for som et menneske-i-­relation-til-verden.

Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Designskolen Kolding

Indholdsfortegnelse

 • Forord
  Af Karen Lumholt, direktør i tænketanken Cura og Jonas Norgaard Mortensen, forfatter til bogen „Det fælles bedste“

Indledning

Den hele dannelse

 • Relationel kunst
  Af Karsten Auerbach, billedkunstner, facilitator og foredragsholder

Det relationelle perspektiv

 • Design af sociale relationer
  Af Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Designskolen Kolding
 • Psykisk sundhed som relationsevne
  Af Dorte Toudal Viftrup, autoriseret psykolog og ph.d. ved Syddansk Universitet

Det gode samfund

 • Frihed til det fælles bedste – med Grundtvig og Hal Koch som guide
  Af Ove Korsgaard, professor ved DPU på Aarhus Universitet
 • Intet demokrati uden gode penge
  Af Rasmus Hougaard Nielsen, formand for Gode Penge,
  og Tune Revsgaard Nielsen, netværkskoordinator i Gode Penge
 • Luther Kings kamp for økonomisk retfærdighed lever videre
  Af Myron Moses Jackson, professor i filosofi og statskundskab på John A. Logan College, Illinois, USA
 • Var Grundtvig personalist?
  Af Regner Birkelund, professor, ph.d. og dr.phil., Syddansk Universitet
 • Menneskers livsudfoldelse er udfordret af konkurrencestaten
  Af Preben Melander, professor og centerdirektør, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS

Den værdige sameksistens

 • Værdig og respektfuld integration
  Af Bent Dahl Jensen, redaktør for netavisen Sameksistens.dk
 • Romaerne – personalismens menneskesyn sat på prøve
  Af Malene Fenger-Grøndahl, journalist, forfatter og foredragsholder
 • De rige, de fattige og vejen til reelt partnerskab
  Af Karin Lautrup Ramachandra, bachelor i rådgivning, bosiddende i Sri Lanka

Den genoprettede relation

 • Desmond Tutu og ubuntu
  Af Peter Lodberg, lektor, dr. theol. og studieleder
 • Vellykkede relationer er altafgørende i fængsler
  Af William Rentzmann, tidl. direktør for Kriminalforsorgen
 • Opgiv at være perfekt – i afmagten ligger friheden
  Af Preben Kok, sygehus- og sognepræst i Vejle og Engum i samtale med Karen Lumholt og Jonas Norgaard Mortensen

Danskernes værdier

 • Et nutidsbillede af danskernes relationer, engagement og værdighed
  Af Jens Nygaard Nielsen, politisk konsulent, Michael Hedelund, særlig rådgiver, og Jonas Norgaard Mortensen, forfatter til bogen „Det fælles bedste“

Om fotografen og kunstneren

 • Når Narcissus vågner
  Af Karsten Auerbach, billedkunstner

Bogen: Det fælles bedste

 • Link
 • Link
 • Link

Forord: