Links

Her kan du finde links til litteratur, tidskrifter og foras om personalisme.

Litteratur

Der findes et væld af bøger om personalisme, så det kan være svært at få et overblik. Skal vi anbefale nogle få som en god introduktion, bliver det følgende fire:

 • Burrow, Rufus: Personalism, a critical introduction. St. Louis: Chalice Press (1999)
 • Buford, Thomas O. and Harold H. Oliver: Personalism revisited: its proponents and critics. Editions Rodopi B.V. (2002)
 • Bengtsson, Jan Olof: The Worldview of Personalism: Origins and Early Development. Oxford: Oxford University Press (2006).
 • Mortensen, Jonas Norgaard: Det fælles bedste – introduktion til personalismen.
  Forlaget Boedal (2012)
 • Mortensen, Jonas Norgaard og Lumholt, Karen: Det personlige samfund – personalisme i praksis. Forlaget Vindelsti / Boedal (2015)

En mere omfattende litteraturliste ser således ud:

 • Amato, J. (1975): Mounier and Maritain. Alabama, USA: The University of Alabama Press
 • Baldwin, Lewis V. (2002): The Legacy of Martin Luther King Indiana: University of Notre Dame Press
 • Berdyaev, N. (1933): End of Our Time. New York: Sheed and Ward
 • Berdyaev, N. (1944): Slavery and Freedom. New York: C. Scribner’s Sons
 • Berdyaev, N. (1945): The Destiny of Man. London: The Centenrary Press
 • Berdyaev, N. (1950): Dream and Reality. London: Geoffrey Bles
 • Brightman, A. (1988): “Personalism Then Now and Perhaps Hereafter”, i The Personalist Forum 4:2
 • Buber. Martin (1997): Jeg og Du. København: Hans Reitzels Forlag
 • Buford, Thomas O. and Harold H. Oliver (2002): Personalism revisited: its proponents and critics. Editions Rodopi B.V.
 • Burrow, R (1997): “Martin Luther King, Jr., Personalism, and Moral Laws”, i The Asbury Theological  Journal, vol. 52
 • Burrow, Rufus (1999): Personalism, a critical introduction. St. Louis: Chalice Press
 • Carson, Clayborn (1994): The Papers of Martin Luther King. Jr.. Berkeley: University of California Press
 • Delors, Jacques (1999):  ” European Personalist Perspectives”, i Ethical Persepctives vol. 6-1. Leuven:
  European Centre for Ethics, Catholic University of Leuven
 • Doran, Kevin P. (1996): Solidarity: A Synthesis of Personalism and Communalism in the Thought of  Karol Wojtyla/Pope John Paul II. New York: Peter Lang
 • Herberg, Will (1972): Martin Buber: Personalist Philosopher in An Age of Depersonalization. West  Hartford: St. Joseph’s College
 • Knudson, A. C. (1927): The Philosophy of Personalism. A Study in the Metaphysics of Religion. New  York: The Abingdon Press
 • Lossky, Nicholas. O (1951): History of Russian Philosophy. New York: International Universities Press
 • Lowrie, Donald A. (1960): Rebellious Prophet. A Life of Nicolai Berdyaev. New York: Harper & Brothers
 • Lowrie, Donald A. (1965): Christian Eksistentialist. A Berdyaev Anthology. New York: Harper & Row
 • Maritain, J. (1930): Religion et Culture. Paris: Desclée de Brouwer
 • Maritain, J. (1936): Humanisme intégral, i The Collected Works of Jacques Maritain, ed Otto Bird, 1996  Notre Dame: University of Notre Dame Press
 • Maritain, J. (1941): True Humanism. London: The Centenary Press
 • Maritain, Jacques (1944): The Rights of Man and Natural Law. London: Geoffrey Bles
 • Maritain, J. (1946): Redeeming the Time. London: Geoffrey Bles
 • Maritain, J. (1951): Man and the State. Chicago: University of Chicago Press
 • Maritain, J. (1966): The Person and the Common Good. London: University of Notre Dame Press
 • Maritain Mounier (1973): Maritain Mounier. Paris: Desclée de Brouwer
 • Mounier, Emmanuel (1938): A Personalist Manifesto. Oversat fra fransk af munkene i St. John’s Abbey, Collegeville, Minnesota. New York: Longmans, Green and Co.
 • Mounier, Emmanuel (1952): Personalism. New York: The Grove Press
 • Mounier, Emmanuel (1952 B): Personalismen. København: Det danske forlag
 • Mounier, Emmanuel (1950): “Personalismen” i Heretica, årg. 3 p. 182-201
 • Nielsen, Ellen (1950): “Den franske personalisme”, i Stud.theol: Månedsblad for teologiske studenter nr. 5
 • Nielsen, Ellen (1950 B): “Emmanuel Mounier og personalisme”, i Kirkens Front, årg. 8, vol. 7, p. 4-5
 • Schmitz, Kenneth L. (1993): At the Center of the Human Drama. The Philosophical Anthropology of Karol Wojtyla/Pope John Paul II. Catholic University of American Press
 • Smith, B. W. (1976): Jacques Maritain. Antimodern or Ultramodern?. New York: Elsevier
 • Schneck, Stephen Frederick (1987): Person and polis. Max Scheler’s personalism as political theory.  Albany: State University of New York Press
 • Slaatté, Howard A. (1997): Personality, Spirit, and Ethics. The Ethics of Nicholas Berdyaev. New York:  Peter Lang
 • Stitskin, Leon D. (1976): Jewish philosophy. A study in personalism. Yeshiva University Press
 • Utechin, S. V. (1963): Russian Political Thought. A Concise History. London: J. M. Dent & Sons LTD.
 • Vallon, Michel Alexander (1960): An Apostle of Freedom. Life and Teachings of Nicolas Berdyaev. New  York: Philosophical Library
 • Weatherford, W. D. (1916): Personal Elements in Religious Life. Nashville: Publishing House
 • William, Thomas D. (2005): Who is My Neighbor? Personalism and the Foundation of Human Rights. Washington: The Catholic University of America Press
 • Wojtyla, Karol (1979): The Acting Person. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company
 • Wojtyla, Karol (1993): Person and Community. Selected Essays. New York: Peter Lang
 • Zablocki, Janusz (1978): “The Reception of the Personalism of Mounier in Poland”, i Dialectics and Humanism, vol. 5

Personalistiske tidsskrifter

Esprit, 1932-
Hjemmeside: www.esprit.presse.fr

The Philosophical Forum, USA
Tidsskrift, der blev udgivet en gang årligt af Boston University’s Graduate Philosophy Club. Eksisterer ikke længere.

The Personalist: A Quarterly Journal of Philosophy, Theology, and Literature, USA, 1920-79

The Personalist Forum, USA, 1985-2006
Tidsskiftet byggede på den personalistiske tradition fra Boston, navnet var en blanding af to tidligere tidsskrifter, “The Personalist” og “The Philosophical Forum”, men tilsigtede også formidling af og debat om en andre forståelser af personalismen, som fx Max Scheler og Thomas Masaryk, Emmanuel Mounier og Karol Wojtyla, Nakamura Hajime og Watsuji Tetsuro. 

Formål: “Our purpose is to present, in an age of increasing depersonalization of our world and our thought, a philosophical option committed to the irreducibility of personal being and categories, the reality of problems facing persons, and the intelligibility of the language of persons.”
Skiftede i 2006 navn til “The Pluralist”.
Hjemmeside: www.tpf.siuc.edu

The Pluralist, USA, 2006-
Det tidligere The Personalist Forum.
Hjemmeside: www.press.uillinois.edu/journals/plur.html

Personalism, Polen, 2001-
Biannual. red. Bogumil Gacka og Czesław Stanisław Bartnik.
Hjemmeside: www.personalism.pl

Universiteter orienteret mod personaslisme

Acton Institute, USA
Website: www.acton.org

Boston University, USA
Website: www.bu.edu
Amerikansk personalisme startede på Boston University med særligt Borden Parker Bowne (1847–1910), som havde studeret under R. Lotze i Tyskland og udgav bogen Personalism i 1908. Martin Luther King studerede på Boston Universitet og tog her personalismen til sig som sit grundlæggende livs- og menneskesyn.

Southern Illinois University, USA
Website: www.siuc.edu
Personer: Randy E. Auxier er en aktiv og ledende personalist for både den amerikanske skole såvel som International Conference on Persons.

University of Southern California
Website: www.usc.edu
Ralph Tyler Flewelling (1871-1960) arbejdede her og sammen med tidskriftet The Personalist gjorde det universitetet til en bastion for personalisme.

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Bogumil Gacka (1955-) er professor på universitetet, har udgivet en lang række udgivelse om personalisme og en central leder for den personalistiske tradition in Polen.
Website: www.uksw.edu.pl

Charles University, Prague
Website: www.cuni.czl

Katholieke Universiteit Leuven
Website: www.kuleuven.ac.be
Louis Janssens var professor her. Universitetet har haft fokus på biomedicinsk etik ud fra personalisme.

Catholic University of Lublin
Website: www.kul.pl/2131.html
Karol Wojtyla (den senere pave Johannes Paul II) var professor på universitet og udvikle en stærk personalistisk skole, som stadigt er toneangivende.
Universitetet arrangerer hvert år The Lublin Days of Personalism.

Personalistisk center og fora

Cura, Danmark
Den netværksbaserede tænketank Cura står bag hjemmesiden Personalisme.dk samt e-magasinet CuraMag, se curamag.dk.
Website: http://www.cura.dk

Prospettiva Persona, Italien
Website: www.prospettivapersona.it

The Personalist Discussion Group
, USA
Gruppe under “American Philosophical Association” (grundlagt 1900). Gruppen afholder hvet andet år en sommerkonference i USA, som arrangeres af James McLachlan fra Western Carolina University.

Society of Thomistic Personalism
Et fællesskab under American Catholic Philosophical Association, som mødes hvert år og udgiver e-magasinet Journal of Thomistic Pesonalism
Website: http://courseweb.stthomas.edu/rmlemmons/STP-home.htm


AAEM – Association des Amis d’Emmanuel Mounier, Chatenay Malabry (Paris)
Website: www.emmanuel-mounier.net

Istituto internazionale “J. Maritain” di Roma
Stiftet i 1974.
Website: www.maritain.org 


The Personalist Project
Personalistiske side, som særligt bekender sig til Karol Wojtyla. (Grundlagt 2007)
Omtaler bl.a. også Kierkegaard.
Website: http://www.thepersonalistproject.org/about_us


International Conference on Persons
Konference hvert andet år. Grundlagt af den amerikanske personalist Thomas O. Buford. Sidste og 12. konference blev afholdt i Lund i 2013, se www.lundicp2013.com


Asociatiòn Espanola de Personalismo
Tænke tanken ledes af Juan Manuel Burgos, som i 2012 udgav Introducción al personalismo og er blevet en ledende figur inden for den spansktalende skole for personalisme.  
Website: www.personalismo.org

The British Personalist Forum
Forummet, som i 2013 skiftede navn fra The Society for Post-Critical and Personalist Studies, udgiver tidskriftet Appraisel.
Website: www.spcps.org.uk/index.html


Civitas, Sverige
Det svenske idéinstitut Civitas er en forening, der beskæftiger sig med personalisme, naturret og mange af de heraf afledte principper.
Website: http://civitas.net/