Praktikere

En skelnen mellem personalismens tænkere og praktikere bliver nemt
kunstig – for typisk for praktikerne er, at de også er tænkere!
Alligevel har vi valgt at opretholde denne skelnen. Karakteristisk for dem, vi har anbragt under “praktikere”, er, at de har ladet deres tænkning udfolde sig i konkrete handlinger.

Her er tre eksempler på personalistiske praktikere:

Martin Luther King

Váchel Havel
Desmond Tutu