Det personlige samfund

Det personlige samfund – Personalisme i praksis
Karen Lumholt og Jonas Norgaard Mortensen (red.), 2015
Forlaget Vindelsti med støtte fra Tænketanken Cura

Efter årtiers dyrkelse af individet i ekstrem grad, er vi vendt retur til fællesskabet som ideal, men med en ny forståelse for individets eller personens værdifulde bidrag. I den kontekst ser jeg personalismens bidrag som væsentligt

Kultursociolog Emilia van Hauen

I to antologier har vi bedt en række dygtige fagfolk udfolde og udfordre, hvordan personalismens menneskesyn sætter ord på, kolliderer med eller rammer ved siden af den virkelighed, de oplever i deres virkefelt.

I denne første antologi, Det personlige samfund. Personalisme i praksis, sætter vi fokus på familieliv, dannelse, fællesskab, ledelse og trivsel i velfærdssamfundet. Den anden antologi med titlen Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv udvider i tid, sted og tanke og er mere historisk, eksistentiel og filosofisk.

Indledningen bør læses først, hvorefter de enkelte temaer kan læses uafhængigt – alt efter personlig og faglig interesse.

Indholdsfortegnelse

Indledning

  • Forord
    Af Karen Lumholt, direktør i tænketanken Cura og Jonas Norgaard Mortensen, forfatter til bogen „Det fælles bedste“
  • Introduktion til personalismen
    Af Jonas Norgaard Mortensen, forfatter til bogen „Det fælles bedste“

Lykke og velfærd

Engagement og dannelse

Familie og fællesskab

Ældre og omsorg

Krise og konfliktløsning

Relationer og ledelse

Menneskesyn

Om fotografen og kunstneren