Det personlige samfund

Det personlige samfund – Personalisme i praksis
Karen Lumholt og Jonas Norgaard Mortensen (red.), 2015
Forlaget Vindelsti med støtte fra Tænketanken Cura

Efter årtiers dyrkelse af individet i ekstrem grad, er vi vendt retur til fællesskabet som ideal, men med en ny forståelse for individets eller personens værdifulde bidrag. I den kontekst ser jeg personalismens bidrag som væsentligt

Kultursociolog Emilia van Hauen

Indholdsfortegnelse

Forord
Af Karen Lumholt, direktør i tænketanken Cura
og Jonas Norgaard Mortensen, forfatter til bogen „Det fælles bedste“

Indledning

Lykke og velfærd

Engagement og dannelse
Engagementets infrastrukturer 70
Af Nadja Pass, initiativtager til Borgerlyst og Samtalesaloner

Civilt engagement og politisk deltagelse i en digital tid 84
Af Henrik Bang, professor, Institute for Governance and Policy Analysis, University of Canberra, Australien
Friheden strammer hos Generation Z 100
Af Jan Dufke, forstander på Skovbo Efterskole

Familie og fællesskab
Det kræver en landsby at opfostre et barn 114
Af Lone Møller, landskoordinator i Home-Start Familiekontakt

Relationel arkitektur og genopdagelsen af den udvidede familie 126
Af Keld Dahlmann, Kjeld Ghozati og Bruno Langdahl,
præsten, arkitekten og konsulenten

Seniorboliger med fællesskab er fremtiden 144
Af Henrik Nord, konsulent, Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige, medlem af Københavns Borgerrepræsentation (R)

Ældre og omsorg
Når omsorg bliver retorisk glasur 156
Af Noomi Falbe og Annette Cecilie Langdahl,
sygeplejersker og undervisere

Engagement og fællesskab er vigtigere end toiletter og tekøkkener 172
Af Thyra Frank, tidligere plejehjemsleder, nu medlem af Folketinget

Krise og konfliktløsning
Med relationen som fundament 186
Af Else Marie Bech og Finn Godrim,
psykologer ved Institut for Relationspsykologi

Konfliktmægling som en del af menneskers og fællesskabers udviklingsprocesser 198
Af Steen Clausen og Lene Holmsgaard,
konfliktmæglere ved Institut for Diapraxis

Det betaler sig at investere i demokratiet
– også i Sundholmskvarteret 212
Af Øystein Leonardsen, projektchef Sundholmskvarterets Områdeløft

Relationer og ledelse
Den relationelle og produktive kapital skal være i balance 226
Af Emilia van Hauen, kultursociolog og HD(A)

Tillid som styringsredskab er vejen frem 242
Af Signe Jarvad, chef for fire kultur- og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune

Dilemmaer i moderne organisationsforståelse
– og hvordan personalismen kan bidrage positivt 258
Af Henrik Schelde Andersen, chefkonsulent i COK

Menneskesyn
Der er altid mere at sige … Menneskesynet hos Dostojevskij
som inspiration for personalismen 276
Af Jan Nilsson, præst ved Den danske Diakonissestiftelse

Om fotografen og kunstneren
Se det i øjnene – der er altid noget på spil 291
Af Søren Kjeldgaard, fotograf

Humanismens genfødsel? 293
Af Karsten Auerbach, billedkunstner

Bogen: Det personlige samfund

  • Link
  • Link
  • Link