Kategorier
Det personlige samfund Relationer og ledelse

Tillid som styringsredskab er vejen frem

Det er langt mere effektivt at basere sine relationer på tillid end på juridiske dokumenter. Denne erkendelse er en del af opgøret med styrings- og kontrolparadigmet i det offentlige. At opretholde systemer må aldrig blive et succesparameter i sig selv. Hvis de ikke tjener hverken borgere eller medarbejdere, må de væk. Det er der, vi er kommet til i det offentlige, når vi taler om tillidsbaseret ledelse. Fortsæt læsningTillid som styringsredskab er vejen frem

Kategorier
Det personlige samfund Relationer og ledelse

Den relationelle og produktive kapital skal være i balance

Følelsen af meningsløshed og længslen efter nærvær, autenticitet og essens, som vi oplever i dag og som har ramt den vestlige ende af verden bredt, bringer mindelser om situationen for 100 år siden, hvor en verdenskrig satte en brat stopper for troen på fremskridtets velsignelser. Den vigtigste lære nu er, hvor vigtige relationer er, hvor afgørende det er for den enkelte at have et livsformål, der kan leves ud som en opgave. Det er tid at skabe balance – mellem magt og afmagt, og mellem produktion og reproduktion.Fortsæt læsningDen relationelle og produktive kapital skal være i balance

Kategorier
Det personlige samfund Relationer og ledelse

Dilemmaer i moderne organisationsforståelse – og hvordan personalismen kan bidrage positivt

Moderne organisationer er spændt ud mellem et ønske om at kunne forudsige, definere og beskrive retning og resultater – og på den anden side en erkendelse af, at denne klarhed og tydelighed ikke skaber de ønskede resultater. Nogen forsøger så med endnu mere styring og kontrol – mens andre erkender, at vi må tage vores grundantagelser om organisationer op til revision. Det er det, vi gør i denne artikel – med en skitse til en organisationsforståelse baseret på personalismens menneskesyn.Fortsæt læsningDilemmaer i moderne organisationsforståelse – og hvordan personalismen kan bidrage positivt