Kategorier
Den værdige sameksistens Det relationelle menneske

Opgiv at være perfekt – i afmagten ligger friheden

Mennesket er ikke perfekt og bliver det aldrig. En ny erkendelse af vores uperfekthed er ved at tage form i opgøret med ånden fra ’68. Det er løgn, at hvis vi prøver hårdt nok, skal alting nok lykkes. Personalismen hylder menneskers relationer, værdighed og engagement. Men vi fejler ofte; bryder relationer, krænker hinanden og undslår os ansvaret. Det er støvets perspektiv på personer. Friheden er at erkende sin magtesløshed.Fortsæt læsningOpgiv at være perfekt – i afmagten ligger friheden

Kategorier
Den værdige sameksistens Det relationelle menneske

Værdig og respektfuld integration

Når indvandrere og flygtninge kommer til Danmark, er det i personalismens optik medmennesker, som vi har et ansvar for. Det er vigtigt for en god integration, at vi betragter hinanden som ligeværdige. Vi kan med rette have forventninger om, at de nye medborgere gør en indsats for at lære dansk og forsøger at kvalificere sig til at forsørge sig selv. Men det er at krænke indvandreres og flygtninges værdighed, hvis vi vil presse dem til at give afkald på vaner og skikke, som hænger nøje sammen med deres identitet.Fortsæt læsningVærdig og respektfuld integration

Kategorier
Den værdige sameksistens Det relationelle menneske

De rige, de fattige og vejen til reelt partnerskab

Meget udviklingsarbejde lider under nykolonial ensidighed. I udviklingsbranchen tales der om partnerskaber, bæredygtighed og gensidighed, men de gode hensigter forsvinder i kulturel arrogance og uoverskuelige udviklingssystemer. Udviklingen af verdens fattige lande kræver, at fattige mennesker bliver set som reelt ligeværdige – at de rige engagerer sig ægte i deres fattige medmennesker.Fortsæt læsningDe rige, de fattige og vejen til reelt partnerskab

Kategorier
Den værdige sameksistens Det relationelle menneske

Romaerne – personalismens menneskesyn sat på prøve

Romaerne udgør Europas største etniske mindretal og er den mest marginaliserede minoritetsgruppe i vores del af verden. Hvordan er romaernes vilkår i en dansk sammenhæng målt på personalismens værdier? Hvordan sikrer vi, at en minoritetsgruppe, der har været stigmatiseret i århundreder, reelt får mulighed for at træde ind i rollen som aktive medborgere? Er vi parate til at se historien i øjnene og tage konsekvenserne af fortidens forfølgelser og overgreb?Fortsæt læsningRomaerne – personalismens menneskesyn sat på prøve