Kategorier
Det relationelle menneske Det relationelle perspektiv

Psykisk sundhed som relationsevne

De personer, som ikke formår at leve op til arbejdslivets krav, bliver stemplet som psykisk usunde og „unormale“. De får diagnoser – som stress, angst, depression og meget andet. Men psykisk sundhed er ikke kun arbejdsevnen, det er i endnu højere grad relationsevnen. Samfundets og psykologiens normalitets- og sundhedsforståelse er blevet arbejdsramt, og kuren ligger blandt andet i værdige og engagerede relationer.Fortsæt læsningPsykisk sundhed som relationsevne

Kategorier
Det relationelle menneske Det relationelle perspektiv

Design af sociale relationer

Velfærdsstaten giver handicappede, syge og gamle mulighed for en hidtil uset uafhængighed, men bagsiden er alt for ofte ensomhed og isolation samt et overdrevent fokus på ydelser og teknik. Det kalder på nytænkning af meningsfulde relationer og helhedsorienteret velfærdsteknologi. Når der skabes flere og bedre relationer mellem institutioner og omverden, kommer det både beboere, pårørende og personale til gode. På bostedet Skansebakken i Vejle har projektet Design af Relationer øget stedets gæstfrihed og dermed kontakt med omverdenen.Fortsæt læsningDesign af sociale relationer

Kategorier
Det relationelle menneske Det relationelle perspektiv

Vær nær – sammenhæng i sammenfundet

Efter årtier med stadig mere selviskhed og kulde er samarbejde og tillid på vej tilbage på dagsordenen. Samtidig har helt nye videnskabelige erkendelser afdækket vores evne til samhørighed. Naturvidenskaben kan ifølge personalismen aldrig udgrunde menneskets dybder, men den kan på sine præmisser bidrage til forståelsen. Biologisk set er vi mere tilbøjelige til at være rummelige og fair, end vi troede. Vi hænger mere sammen, end vi forestillede os. Empati og åbenhed er vigtigere, end vi vidste. Nærvær vækker tillid – til verden og til hinanden.Fortsæt læsningVær nær – sammenhæng i sammenfundet

Kategorier
Det relationelle menneske Det relationelle perspektiv

Relationel tænkning kan revolutionere kriseramt Europa

Den europæiske kultur lider under et gensidigt forstærkende, socialt og økonomisk paradigme: Individualisme og Forbrugerisme på det personlige niveau, og Kapitalisme og Statisme (Stor-Staten) på det strukturelle niveau. Den europæiske bevægelse Relational Thinking arbejder for et grundlæggende paradigmeskifte, hvor relationer bliver den linse, vi ser, måler og prioriterer alt igennem.Fortsæt læsningRelationel tænkning kan revolutionere kriseramt Europa