Kategorier
1st World Conference Personalism - Mexcio

Levinas´ aktualitet

Josh Taccolini about Levinas

Josh Taccolini har studeret fænomenologi og er inspireret af Levinas, som du kan hører mere om i interviewet.

På verdenskonferencen om personalisme i Mexcio præsenterede Josh sin akademiske artikel med titlen “Givenness and the Constitution of the Irreducible Person”. Du kan læse det her.

Josh Taccolini

Josh Taccolini er PhD Student fra Saint Louis University. Hans interesse ligger i skæringspunktet mellem fænomenologi og metafysik i den katolske tradition. Josh skriver om personers natur, teorier om normativitet og affektivitetens rolle i moralsk og æstetisk værdierkendelse.

I øjeblikket skriver Josh sin afhandling om; “Empathy as solution to the problem of constituting an irreducible other”. Det er primært med inspiration fra Jean-Luc Marion, Dietrich von Hildebrand, Edith Stein og Emmanuel Levinas og med henblik på at syntetisere disse fænomenologiske tilgange med Thomas Aquinas og John Duns Scotus`metafysik.