Kategorier
Det personlige samfund Krise og konfliktløsning

Konfliktmægling som en del af menneskers og fællesskabers udviklingsprocesser

I udviklings- og fredsprocesser kan konfliktmægling noget, som forhandling ikke kan. Mægling kan gå bag om konflikten og berøre følelser og eksistentielle emner, som kan skabe gensidig forståelse og forsoning. Hvad enten der er tale om en højspændt forældremyndighedssag eller en konflikt mellem etniske grupper. Fortsæt læsningKonfliktmægling som en del af menneskers og fællesskabers udviklingsprocesser

Kategorier
Det personlige samfund Krise og konfliktløsning

Med relationen som fundament

Menneskets udvikling, læring og trivsel er fundamentalt afhængig af kvaliteten af dets relationer. Udviklingen fostres gennem et stabilt, positivt og sensitivt relationelt miljø. Hele vores selvforståelse, vores sprog, vores indre dialog og vores tankemønstre er udviklet på basis af relationer. Hvorfor er vores sundhedsfaglighed så ikke indrettet i tråd med vores menneskelige natur og udviklingsmæssige behov? Og hvordan kan vi genskabe det mellemmenneskelige møde, så det funderer sig på bevidstheden om det relationelle fundament?Fortsæt læsningMed relationen som fundament