Kategorier
Det personlige samfund Menneskesyn

Der er altid mere at sige … Menneskesynet hos Dostojevskij som inspiration for personalismen

Selv når vi tror, at alt er sagt, er der stadig mere at sige, end der nogensinde er blevet sagt eller kan siges. Accepten af vores erkendelses begrænsninger er det, som sætter den anden fri til at være og blive mere, end jeg har formodet eller kunnet begribe. For at værne om den andens frihed må jeg acceptere min erkendelses begrænsninger, samtalens og personens uafsluttethed.Fortsæt læsningDer er altid mere at sige … Menneskesynet hos Dostojevskij som inspiration for personalismen